سه‌شنبه 26 سرطان 1403 برابر با Tuesday, 16 July , 2024

ریاست دانشکده

در راستای اهداف بلند علمی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی به عنوان یکی از فعال ترین و خلاق ترین واحد آموزشی در منظومه علمی دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی در کنار سایر بخش های دانشگاه در سال ۱۳۹۱ ایجاد گردید و تا به امروز به صورت مستمر به فعالیت های آموزشی و پژوهشی خویش تداوم بخشیده است.

نام و تخلص: محمدرضا معرفت

سال و محل تولد:   1373، ولایت غزنی، ولسوالی مالستان

رشته تحصیلی: حقوق بین الملل

درجه تحصیلی: ماستر

موقف سازمانی: ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 • ماستر حقوق بین الملل پوهنتون خاتم النبیین (ص) ۱۴۰۰
 • سطوح عالی علوم دینی
 •  

فعالیت های تحقیقاتی:

 • تألیف کتاب تحت عنوان «نظارت اساسی» آماده چاپ؛
 • تألیف کتاب «حقوق بین الملل عمومی» – انتشارات صبح امید؛ سال نشر ۱۴۰۲؛
 • چاپ مقاله تحت عنوان: «حق آموزش زن در اندیشه فقهای اسلامی» منتشر شده در فصلنامه علی-پژوهشی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) ویژه فقه و حقوق- شماره یازدهم تابستان ۱۴۰۲؛
 • نگارش مقاله تحت عنوان: «حقوق بشر در بینش اسلام و غرب از منظر آیت‌الله محسنی» در در فصلنامه علمی تحقیقی اندیشه خاتم، سال دهم‌ شماره هشتم،‌ بهار و تابستان ۱۴۰۲؛
 • نگارش مقاله تحت عنوان «آثار و پیآمدهای استرداد استقلال افغانستان» در نشریه دانشجویی رویش، نشریه دانشگاه خاتم النبیین(ص) سال ۱۳۹۴ه.ش؛


سایر فعالیت ها:

 • عضویت در مرکز تحقیق و توسعه افغانستان(R&D)؛
 • سابقه عضویت در کدر علمی مؤسسه تحصیلات عالی سراج؛
 • فعالیت به‌عنوان آمر تحقیقات مؤسسه تحصیلات عالی سراج؛
 • فعالیت به‌عنوان آمر دیپارتمنت حقوق مؤسسه تحصیلات عالی سراج؛
 • فعالیت به‌عنوان معاون اداری-مالی مؤسسه تحصیلات عالی سراج؛
 • مشاوره و راهنمایی مونوگراف دانشجویان و اشتراک و سخنرانی در سیمینارهای علمی دانشگاه‌های خصوصی؛
 • اشتراک در برنامه های فرهنگی و تلویزیونی به عنوان آگاه مسایل حقوقی؛
 • استاد و آمر دیپارتمنت حقوق دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی (برحال)؛
 • ایفای وظیفه به‌عنوان استاد قراردادی مؤسسة تحصیلات عالی عروج در سالهای  ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ه.ش؛
 • ایفای وظیفه به عنوان آمر دیپارتمنت حقوق مؤسسه تحصیلات عالی سراج از تاریخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۰ تا ۱۲/۱۲/۱۴۰۰؛
 • ایفای وظیفه به‌عنوان آمر تحقیقات مؤسسه تحصیلات‌عالی سراج از ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ تا ۰۸/۰۲/۱۴۰۰ه.ش؛
 • ایفای وظیفه به‌عنوان مشاور حقوقی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از ۳/۱/۱۳۹۴ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۶؛
 • تلفن: ۰۷۹۸۸۴۸۴۶۵
 • وتساپ: ۰۷۷۸۹۷۶۱۰۹
 • ایمیل: [email protected]