جمعه 18 جوزا 1403 برابر با Friday, 7 June , 2024

لوایح، مقررات وفرم

 

آیین نامه‌ی-گرنت-پژوهشدانلود 
لایحه آزادی های اکادمیکدانلود 
 رهنمود تحقیقات دانشگاه دانلود 
رهنمود برنامه‌ی تحقیقاتی اعضای هیأت علمیدانلود 
رهنمود طرح های تحقیقاتی و پروژه هادانلود 
راهنمای محاسبه ی فعالیت های پژوهشیدانلود 
پاداش-فعالیت های-پژوهشیدانلود 

 

فرم ارزیابی متون درسیدانلود 
فرم ارزیابی ‌متون ترجمه‌ ایدانلود 
فرم ارزیابی مقالات تالیفیدانلود 
فرم ارزیابی مقالات ترجمه ایدانلود