دوشنبه 6 قوس 1402 برابر با Monday, 27 November , 2023

مهم‌ترین اهداف معاونت‌ علمی امور آموزشی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در جامعه، ارتقای مستمر کیفیت آموزشی، اعمال سیاست‌های کلی آموزشي وزارت محترم تحصیلات عالی، برقراری ارتباط با سایر دانشگاه‌ها و گسترش تعامل بین دانشکده‌ها و واحد‌های تابعه می‌باشد  كه در این راستا با تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه‌های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، در زمینه‌ی خدمت‌رسانی و پیشبرد سیاست‌های کلی علمی و آموزشی دانشگاه ایفای وظیفه می نماید

دکتر غلامرضا کریمی

محل تولد:  افغانستان، جاغوری

تاریخ تولد: ۱۳۵۸

حالت مدنی: متأهل

شماره تماس: 0795612526

ایمیل: [email protected]

مدارک تحصیلی:
 • لیسانس فرهنگ و معارف اسلامی از جامعه المصطفی
 • لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی از جامعه المصطفی
 • کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از جامعه المصطفی
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی با گرایش روابط بین‌الملل از جامعه المصطفی
 • سطح چهار فقه و اصول از جامعه المصطفی
 • دکترا قرآن و علوم با گرایش علوم سیاسی از جامعه المصطفی
معاون علمی پوهنتون خاتم النبیین

1. وجوه برتری مبانی نظریه قرآن بر مبانی نظریه مورگنتا در روابط بین الملل( چاپ شده )
2. اسراف از منظر قرآن کریم. ( چاپ شده)
3. مؤلفه های قدرت نرم در سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر قرآن کریم. ( چاپ شده)
4. زمینه ها و عوامل پیشرفت اقتصادی در اسلام
5. بررسي برخي ازآراي قرآني شهيد مطهري و محمد عابد الجابري
6. بررسي و نقد مباني جامعه شناختي نظريه واقع گرايي در روابط بين الملل از منظر قرآن کريم.
7. برايند جايگزيني مباني اسلامي در نظريه واقع گرايي مورگنتا
8. جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی دولت اسلامی( پایان نامه ارشد= رشته علوم سیاسی)
9. جایگاه مصلحت در سیره سیاسی امام علی(ع)( تحقیق پایانی)
10. بررسی تطبیقی آیه ی اظهار دین و رابطه ی آن با جهانی سازی. ( پایان نامه ارشد= رشته علوم قرآن و حدیث)
11. الگوی سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر قرآن کریم ( رساله دکترا)
12. تأثیر اقتصاد پویا بر قدرت سیاسی و نظامی
13. ژئوپلتیک مالزی
14. جايگاه عدالت در انديشه سياسي اسلام از منظر احاديث
15. بلوغ دختران از منظر فقه شیعه
16. فلسفه طهارات ثلاث
17. تکتف و مستندات آن.
18. جایگاه مصالح مرسله در نزد مذاهب فقهی
19. جایگاه مصلحت در سیره سیاسی امام علی ( مقاله)
20. سرانجام حکومت صالحان در پایان تاریخ

۱. انتخاب به عنوان دانشجوی برتر* گروه علوم سیاسی در سال تحصیلی۹۲- ۹۱ از سوی معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی
۲. انتخاب مجدد به عنوان دانشجوی برترگروه علوم سیاسی در سال تحصیلی۹۳-۹۲ از سوی معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی
۳. انتخاب به عنوان فارغ التحصیل برتر مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی از سوی جامعه المصطفی العالمیه در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴
۴. اتمام دوره عالی زبان انگلیسی از مرکز زبان مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم

1. عضوکدر علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی از سال 1397
2. سرپرستی معاونت علمی در سال 1397
3. ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1400 و 1402
4. ریاست کمیته تضمین کیفیت دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1400 و 1402
5. عضو کمیته پلان استراتژیک پوهنتون و پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

معاونت دیدگاه و مأموریت خویش را در افق 1404 به شکل ذیل تعریف نموده و برنامه‌های لازم عملیاتی جهت نایل شدن به آن را در پلان های کوتاه مدت و دراز مدت خویش مدنظر قرار داده است.

 دیدگاه:

“دست­یابی به جایگاه برتر در میان نهادهای مشابه­ ملی با تکیه به معیارهای معتبر علمی، خدمات آموزشی  و اعتماد اجتماعی”.

مأموریت:

“تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در راستای انکشاف برنامه­‌های علمی و خدمات آموزشی متناسب با معیارهای ملی و بین­‌المللی در سطح کشور”.

معاونت علمی از اصول و ارزش‌های پیروی می‌کند که در تضاد باارزش‌های انسانی، اسلامی و ملی نباشد. این ارزش‌ها به‌عنوان اصول غیر قابل عدول این معاونت به شمار می روند که در زیر لیست شده اند:

 • اخلاق و کرامت انسانی؛
 • علم‌مداری؛
 • دانشجومحوری؛
 • حفظ کرامت نیروی انسانی و بخصوص کادر علمی دانشگاه؛
 • کیفیت‌گرایی و شایستگی اکادمیک؛
 • حفظ و توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی؛
 • تعامل فعال با محیط؛
  • طرح و پیشنهاد برنامه‌های توسعوی و اجرایی در حوزه‌ی امور علمی و تحقیقی؛
  • طرح و پیشنهاد لوایح، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی در حوزه‌ی امور علمی و تحقیقی؛
  • رهبری و پیشبرد امور علمی و تحقیقی؛
  • اجراآت لازم در مورد تقرر، ترفیع و انفکاک اعضای کادر علمی؛
  • ارزیابی نصاب تحصیلی و عیارنمودن آن مطابق خواست زمان از طریق مراجع مربوط؛
  • نظارت بر تطبیق نصاب تحصیلی توسط شعبه‌ها و دانشکده‌ها؛
  • انکشاف و توسعه‌ی برنامه‌های علمی؛
  • برنامه‌ریزی و نظارت ارتقای ظرفیت استادان؛
  • طرح تقویم اکادمیک دانشگاه و ارائه‌ی آن به شورای عالی جهت تصویب؛
  • ریاست شورای علمی و کمیته‌های خاص که حسب مورد و ضرورت ایجاد می‌شود؛
  • نظارت و ارزیابی عملکرد دانشکده‌ها؛
  • نظارت از چگونگی توزیع دروس و برنامه‌ریزی صنوف درسی؛
  • بررسی، تأیید و ارسال گزارش عملکرد ماهوار استادان به ریاست دانشگاه؛
  • نظارت و ارزیابی فعالیت نیروهای اداری و اجرایی زیرمجموعه‌ی معاونت علمی؛
  • انجام وظایف رئیس دانشگاه در غیاب وی؛
  • گزارش از اجراآت خویش به رئیس دانشگاه و شورای عالی؛
  • سایر وظایفی که طبق ایجابات خاض وظیفوی به‌طور قانونی به معاون علمی سپرده شود.

الف: واحدهای علمی- آموزشی

 • دانشکده‌ها (سه دانشکده)
 • دیپارتمنت‌ها( 6 دیپارتمنت)

ب: شوراها و کمیته‌ها

 • شورای آموزش؛
 • کمیته‌ی انکشاف نصاب و برنامه‌های علمی؛
 • کمیته‌ی آموزش الکترونیک؛

ج: واحدهای اداری

 • آمریت امور اساتید؛
 • آمریت تضمین کیفیت.


مشخصات مدیر دفتر معاونت علمی:

 • نام و تخلص: عارف اخلاصی
 • نام پدر: قادر
 • ولسوالی: پنجاب
 • سال و محل تولد: 1371ولایت بامیان

تحصیلات:

 • لیسانس: اقتصاد پوهنتون بامیان

تجارب کاری:

1 – مدیر امور اساتید موسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی 1401
2 – مأمور اخذ فیس و همکار منابع بشری و مدیر محاسبه شفاخانه شفاخانه حوزوی غزنی 1398-1400

لایحه‌ی وظایف مدیر دفتر:

 • دریافت درخواستی‌ها و تقاضاهای محصلان و استادان و ارائه‌ی آن‌ها به معاونت علمی جهت رسیدگی
 • تنظیم جلسات و ابلاغ مصوبات شوراها و کمیته‌هایی که با ریاست معاون علمی _تدریسی تشکیل می‌گردد
 • ایجاد هماهنگی میان ادارات تابعه‌ی معاونت علمی _تدریسی در انجام وظایف محوله
 • ایجاد هماهنگی با شعبات ولایتی دانشگاه در زمینه‌ی آموزش
 • تهیه‌ی گزارش معاونت علمی_ تدریسی برای ارائه‌ به ریاست دانشگاه و شورای عالی
 • تهیه‌ی معلومات لازم و قابل ارائه در سایت دانشگاه مرتبط با معاونت علمی
 • رسیدگی به مشکلات و پاسخ‌گویی به متقاضیان بر اساس تفویض صلاحیت مقام معاونت علمی
 • هماهنگ ساختن فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف با همکاری رؤسای دانشکده‌ها
 • همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شاغل در بخش‌های آموزشی و اداری مرتبط
 • همکاری در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به حوزه‌ی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی‌نامه و سایر مکاتبات
 • برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی و آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان حوزه‌ی آموزشی
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

 

راه‌های ارتباطی:

شماره تماس: 93789968285+

ایمیل آدرس: [email protected]

 

معرفی آمریت

آمریت  امور اساتید در ساختار تشکیلاتی دانشگاه از زیرمجموعه‌های معاونت علمی – تدریسی می­باشد. این آمریت ارتباط مستقیم با این معاونت تدریسی دارد و در راستای اهداف دانشگاه  در امور  اساتید( مادی ومعنوی) فعالیت می کند و به کلیه مسائل مربوط به اساتید اعم از هیئت علمی و قراردادی پاسخگو بوده و پل ارتباطی ایشان با معاونت علمی تدریسی و در مواردی با معاونت اداری مالی، ریاست دانشگاه و دانشکده مربوطه نیز می باشد.  هویداست که این آمریت در مورد امور مالی اساتید( مادی ومعنوی)، اداری، آموزشی و پژوهشی اساتید، اعضای هیئت علمی  دانشگاه در ارتباط بوده و اغلب ماهیت اجرایی و نظارتی را بر عهده دارد.

با توجه به اهمیت کاربردی، آمریت امور اساتید دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی، همزمان با ایجاد دانشگاه در سال ۱۳۹۱، راه اندازی شده و در راستای اهداف دانشگاه وظایف معینه را به انجام می رساند.

آمر اداره
 • نام و تخلص: نعمت الله رجبی
 • تحصیلات: لیسانس کمپیوتر ساینس و حقوق
 • شماره تلفن: 0729413333
 • ایمیل آدرس: [email protected]
شرح وظایف
 • تشکیل و تکمیل پرونده استخدامی اساتید هیئت علمی و قراردادی؛
 • تنظیم و طی مراحل مصوبات مربوط به تقرر، تثبیت و ترفیع رتبه اساتید هیئت علمی؛
 • دریافت برنامه هفتگی اساتید کادر و قراردادی از دانشکده ها و تنظیم جدول نظارت از تطبیق موظفی آنان؛
 • ارسال گزارش حق الجلسه خارج از موظفی، گزارشات مالی و حق الزحمه تدریس اساتید کادر و قراردادی؛
 • تثبیت، تکمیل و اصلاح معلومات جامع اساتید( آموزشی، پژوهشی و …) در سیستم سیب؛
 • برنامه ریزی برای انجام ارزیابی اساتید، استخراج نتایج ارزیابی و اعلام آن به مراجع ذیربط و خود اساتید؛
 • تنظیم و گزارش رخصتی اساتید در آغاز و ختم سال تحصیلی؛
 • تطبیق لایحه وظایف اعضای هیئت علمی و سایر آیین نامه ها و مقررات مربوط به اساتید کادر علمی؛
 • پل ارتباط بین اساتید و اداره و رسانیدن درخواست­های اساتید به اداره دانشگاه
 • هماهنگی لازم در جهت تغییر و برگزاری صنوف عادی و جبرانی اساتید
 • انجام مراجعات محصلین در رابطه با هماهنگی اساتید مربوطه در امور درسی و غیر آن
 • همکاری با کمیته امتحانات و آمریت های دانشگاه و برنامه های مربوط در صورت نیاز
 • تنظیم و تکمیل جداول آماری ارسالی از طرف وزارت تحصیلات عالی
 • پاسخگویی به مقامات مسئول و سایر مواردی که از طرف معاونت علمی- تدریسی محول می شود.
 قوانین و لوایح

رابط مستقیم میان نهادهای تحصیلات عالی کارآمد، نیروهای متخصص و متعهد و توسعه ملی همه‌جانبه برکسی پوشیده نیست. برآفتاب است که تربیت نیروهای متخصص و متعهد پیش‌شرط ضروری رسیدن به توسعه ملی همه‌جانبه است که به نوبه خود نیازمند فعالیت های مستمر، ساختارمند و رهبری پایدار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها است و این امر حکایت از نقش محوری معاونت علمی و مسئولیت دو چندان فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها دارد. در عصر جهانی‌شدن و انفجار و انقلاب اطلاعات علمی، داشتن اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزشی و پژوهشی و به‌عبارتی تلفیق و ترکیب سازمند دوعرصه آموزش و پژوهش از ویژگی‌های اساسی نهادهای تحصیلات عالی مدرن به حساب می‌آید. معاونت علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی با تلاش‌های مستمر جهت تطبیق و اجرایی‌نمودن پلان استراتژیک پنج ساله دانشگاه، در نظرداشت و تأمین آخرین معیارهای کیفیت در حوزه آموزش و پژوهش، استفاده هدفمند از روش‌های نوین تدریس و فناوری‌های مناسب آموزشی در نظر دارد از یک‌سو دانشگاه را به یک مرکز معتبر آموزشی و پژوهشی برتر در سطح ملی ارتقا بخشد و از سوی دیگر با تربیت نسل متعهد و متخصص، سهم فعال و چشمگیری را در انکشاف جامعه و توسعه فراگیر ملی ایفا نماید.