چهارشنبه 27 سرطان 1403 برابر با Wednesday, 17 July , 2024

معاونت علمی تدریسی

مهم‌ترین اهداف معاونت‌ علمی امور آموزشی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در جامعه، ارتقای مستمر کیفیت آموزشی، اعمال سیاست‌های کلی آموزشي وزارت محترم تحصیلات عالی، برقراری ارتباط با سایر دانشگاه‌ها و گسترش تعامل بین دانشکده‌ها و واحد‌های تابعه می‌باشد  كه در این راستا با تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه‌های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، در زمینه‌ی خدمت‌رسانی و پیشبرد سیاست‌های کلی علمی و آموزشی دانشگاه ایفای وظیفه می نماید.


 نام و تخلص: غلامرضا کریمی

سال و محل تولد:   1358، ولایت غزنی، ولسوالی جاغوری

رشته تحصیلی: قرآن و علوم با گرایش علوم سیاسی

درجه تحصیلی: دکتری

موقف سازمانی: معاونت علمی

معاون علمی پوهنتون خاتم النبیین
 • دکترا قرآن و علوم با گرایش علوم سیاسی از جامعه المصطفی
 • سطح چهار فقه و اصول از جامعه المصطفی
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی با گرایش روابط بین‌الملل از جامعه المصطفی
 • کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از جامعه المصطفی
 • لیسانس معارف اسلامی و علوم سیاسی از جامعه المصطفی
 • لیسانس فرهنگ و معارف اسلامی از جامعه المصطفی
 • ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1400 و 1402
 • ریاست کمیته تضمین کیفیت دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1400 و 1402
 • عضو کمیته پلان استراتژیک پوهنتون و پوهنحی حقوق و علوم سیاسی
 • سرپرستی معاونت علمی در سال 1397
 • عضوکدر علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی از سال 1397

1. وجوه برتری مبانی نظریه قرآن بر مبانی نظریه مورگنتا در روابط بین الملل( چاپ شده )
2. اسراف از منظر قرآن کریم. ( چاپ شده)
3. مؤلفه های قدرت نرم در سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر قرآن کریم. ( چاپ شده)
4. زمینه ها و عوامل پیشرفت اقتصادی در اسلام
5. بررسي برخي ازآراي قرآني شهيد مطهري و محمد عابد الجابري
6. بررسي و نقد مباني جامعه شناختي نظريه واقع گرايي در روابط بين الملل از منظر قرآن کريم.
7. برايند جايگزيني مباني اسلامي در نظريه واقع گرايي مورگنتا
8. جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی دولت اسلامی( پایان نامه ارشد= رشته علوم سیاسی)
9. جایگاه مصلحت در سیره سیاسی امام علی(ع)( تحقیق پایانی)
10. بررسی تطبیقی آیه ی اظهار دین و رابطه ی آن با جهانی سازی. ( پایان نامه ارشد= رشته علوم قرآن و حدیث)
11. الگوی سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر قرآن کریم ( رساله دکترا)
12. تأثیر اقتصاد پویا بر قدرت سیاسی و نظامی
13. ژئوپلتیک مالزی
14. جايگاه عدالت در انديشه سياسي اسلام از منظر احاديث
15. بلوغ دختران از منظر فقه شیعه
16. فلسفه طهارات ثلاث
17. تکتف و مستندات آن.
18. جایگاه مصالح مرسله در نزد مذاهب فقهی
19. جایگاه مصلحت در سیره سیاسی امام علی ( مقاله)
20. سرانجام حکومت صالحان در پایان تاریخ

معاونت دیدگاه و مأموریت خویش را در افق 1404 به شکل ذیل تعریف نموده و برنامه‌های لازم عملیاتی جهت نایل شدن به آن را در پلان های کوتاه مدت و دراز مدت خویش مدنظر قرار داده است.

 دیدگاه:

“دست­یابی به جایگاه برتر در میان نهادهای مشابه­ ملی با تکیه به معیارهای معتبر علمی، خدمات آموزشی  و اعتماد اجتماعی”.

مأموریت:

“تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در راستای انکشاف برنامه­‌های علمی و خدمات آموزشی متناسب با معیارهای ملی و بین­‌المللی در سطح کشور”.

معاونت علمی از اصول و ارزش‌های پیروی می‌کند که در تضاد باارزش‌های انسانی، اسلامی و ملی نباشد. این ارزش‌ها به‌عنوان اصول غیر قابل عدول این معاونت به شمار می روند که در زیر لیست شده اند:

 • اخلاق و کرامت انسانی؛
 • علم‌مداری؛
 • دانشجومحوری؛
 • حفظ کرامت نیروی انسانی و بخصوص کادر علمی دانشگاه؛
 • کیفیت‌گرایی و شایستگی اکادمیک؛
 • حفظ و توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی؛
 • تعامل فعال با محیط؛

الف: واحدهای علمی- آموزشی

 • دانشکده‌ها (سه دانشکده)
 • دیپارتمنت‌ها( 4 دیپارتمنت)

ب: شوراها و کمیته‌ها

 • شورای آموزش؛
 • کمیته‌ی انکشاف نصاب و برنامه‌های علمی؛
 • کمیته‌ی پژوهش؛

ج: واحدهای اداری

 • آمریت تحقیقات
 • آمریت امور اساتید؛

رابط مستقیم میان نهادهای تحصیلات عالی کارآمد، نیروهای متخصص و متعهد و توسعه ملی همه‌جانبه برکسی پوشیده نیست. برآفتاب است که تربیت نیروهای متخصص و متعهد پیش‌شرط ضروری رسیدن به توسعه ملی همه‌جانبه است که به نوبه خود نیازمند فعالیت های مستمر، ساختارمند و رهبری پایدار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها است و این امر حکایت از نقش محوری معاونت علمی و مسئولیت دو چندان فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها دارد. در عصر جهانی‌شدن و انفجار و انقلاب اطلاعات علمی، داشتن اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزشی و پژوهشی و به‌عبارتی تلفیق و ترکیب سازمند دوعرصه آموزش و پژوهش از ویژگی‌های اساسی نهادهای تحصیلات عالی مدرن به حساب می‌آید. معاونت علمی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی با تلاش‌های مستمر جهت تطبیق و اجرایی‌نمودن پلان استراتژیک پنج ساله دانشگاه، در نظرداشت و تأمین آخرین معیارهای کیفیت در حوزه آموزش و پژوهش، استفاده هدفمند از روش‌های نوین تدریس و فناوری‌های مناسب آموزشی در نظر دارد از یک‌سو دانشگاه را به یک مرکز معتبر آموزشی و پژوهشی برتر در سطح ملی ارتقا بخشد و از سوی دیگر با تربیت نسل متعهد و متخصص، سهم فعال و چشمگیری را در انکشاف جامعه و توسعه فراگیر ملی ایفا نماید.

شماره تماس: 0748954410

ایمیل آدرس: [email protected]