چهارشنبه 6 میزان 1401 برابر با Wednesday, 28 September , 2022

پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی پس از بررسی اسناد داو طلبین و شارلیست افراد واجد شرایط، پروسه امتحان بست های فوق را به صورت تحریری و مصاحبه اختصاصی برگزار نمود. طی این پروسه افراد زیر استخدام شدند:
1- صدف یعقوبی بست مدیریت اداری انستیتوت علوم صحی
2- علی محمد نظری بست سکرتریت معاونت علمی-تدریسی
3- سکینه عطایی بست سکرتریت معاونت اداری-مالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.