جمعه 4 قوس 1401 برابر با Friday, 25 November , 2022

مدیر سایت

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان کاریابی: مدیریت فرهنگی

حوزه‌ی کاری: معاونت تدریسی انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص) غزنی شماره‌ی اعلان: INS40108 نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ ساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی انستیتوت

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان کاریابی: استخدام کدر علمی

پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی جهت تکمیل کدر عملی خویش به تعداد 24 نفر استاد در پوهنحی های مختلف به صورت دایمی استخدام می

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان کاریابی: مدیریت اداری

حوزه‌ی کاری: معاونت تدریسی انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص) غزنی شماره‌ی اعلان: INS40107 نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: ۲۳/۰۸/۱۴۰۱ ساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی انستیتوت