یکشنبه 6 قوس 1401 برابر با Sunday, 27 November , 2022

اخبار

اخبار

برگزاری دوره چهارماهه وکالت دفاع در دعاوی مدنی، جزایی و تجارتی‌، برای ارتقای ظرفیت دانشجویان دیپارتمنت حقوق دانشگاه خاتم النبیین(ص) غزنی

دیپارتمنت حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) شعبه غزنی در ادامه برنامه‌های ارتقای ظرفیت دانشجویان رشته حقوق، دوره‌ چهار ماهه‌ی وکالت دفاع

اخبار

برگزاری سمینار علمی دانشجویی «بررسی اصول بنیادین حقوق محیط زیست در قوانین افغانستان و اسناد بین‌المللی» در پوهنتون خاتم النبیین(ص) غزنی

روز سه شنبه ۱۱ عقرب ۱۴۰۱ش، سمینار علمی دانشجویی « بررسی اصول بنیادین حقوق محیط زیست در قوانین افغانستان و اسناد بین‌المللی» در سالن ابوریحان