چهارشنبه 27 سرطان 1403 برابر با Wednesday, 17 July , 2024

 

 

نشریه دانشجویی پیام خاتم

پیام خاتم، یک نشریه دانشجویی است که بطور مستمر از آدرس آمریت فرهنگی دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی به چاپ می رسد. نشریه های دانشجویی از یک سو ظرفیت و مهارت دانشجویان را بالا برده و استعداد نویسندگی آنها را شکوفا می کند و از سوی دیگر سبب می شود که دانشجویان به سمت تفکر و اندیشیدن حرکت کنند. مسیری که اگر در دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی پیموده نشود، نمی توان انتظار ایجاد تغییر را از این مراکز داشت. دانشگاه خاتم النبیین غزنی از بدو تاسیس به این امر توجه داشته و گام هایی را در راستای این رسالت خود برداشته است. راه اندازی نشریه پیام خاتم اقدامی است که در راستای همین رسالت دانشگاه برداشته شده است. از این نشریه تا کنون ۱۵ شماره به چاپ رسیده و شماره شانزدهم آن در آستانه چاپ قرار دارد. این نشریه با سردبیری آمریت فرهنگی دانشگاه ضمن تقویت فرهنگ تحقیق و نوشتار، فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه و بخصوص در میان دانشجویان، تلاش می کند تا فعالیت های دانشگاه، اساتید و دانشجویان را به صورت همه جانبه بازتاب دهد. 

 

 

           نشریه پیام خاتم شماره پانزدهم 

 برای دیدن محتوای این شماره نشریه پیام خاتم به اینجا کلیک کنید.