سه‌شنبه 26 سرطان 1403 برابر با Monday, 15 July , 2024

 

به اطلاع داوطلبان محترم که در کانکور متفرقه بهاری 1403 پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی اشتراک نموده اند رسانیده می شود، نتایج کانکور متذکره اعلان گردیده است، جهت مشاهده نتیجه، تاریخ و زمان ثبت نام به جدول زیر مراجعه نمایید.

شماره

نام و تخلص

نام پدر

نام پدر کلان

انتخاب اول

انتخاب دوم

1

محمد ضیاء حسین پور

رستم علی

قربانعلی

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

2

وزیر احمد رحیمی

نجیب الرحمن

عبدالرحیم

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

3

محمد طه کاظمی

محمد کاظم

حکم خان

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

4

عید محمد کریمی

آغا گل

عبدالکریم

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

5

ظاهر خان عرفان

حاجی غلام سرور

علی محمد

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

6

محمد هارون خرمی

مهراب شاه

انور شاه

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

7

امید حسنی

محمد داود

محمد حسین

طب معالجوی

 

8

نصیر احمد اکبری

محمد اکبر

تاج محمد

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

9

محمد اشرف وزیری

امیر محمد

جان محمد

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

10

حامد

غلام حضرت

غلام جیلانی

طب معالجوی

 

11

محمد الله

حاجی حمدالله

امان الله

طب معالجوی

 

12

پیمان احمدی

اسحق علی

علی محمد

طب معالجوی

 

13

عاشق الله احمدی

نجیب الله

گل احمد

طب معالجوی

 

14

خالد وصال

خیال گل

حاچی جان گل

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

15

سید عبدالرحمن سادات

گل آقا

آقا حسین

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

16

میوند احمدی

علی احمد

پیر محمد

طب معالجوی

 

17

مصطفی اکبر زاده

اکبر

رمضان

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

18

مصطفی حیدری

محمد اسحق

محمد نبی

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

19

عبدالاحد صمدی

عبدالله خان

عبدالصمد

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

20

قربانعلی حاجی زاده

میر افغان

صافی

طب معالجوی

حقوق

21

عبدالرزاق ولی زاده

جمعه الدین

منگل

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

22

محمد یاسر

عصمت الله

ابراهیم

طب معالجوی

 

23

محمد کبیر

محمد ایوب

 

طب معالجوی

 

24

سید ادریس

سید داوود

سید محمد

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

25

نعمت

محمد جواد

خدا داد

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

26

فطرت الله

روح الله

شکرالله

طب معالجوی

اقتصاد

27

شاکر

زلمی

عبدالقدوس

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

28

محمد یاسین

محمد کاظم

میر حسن

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

29

احمد شعیب

عبدالستار

عبالجلیل

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

30

نصیب الرحمن صادقی

محمد عارف

محمد صارق

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

31

اقبال صادق

عبدالولی

حکیم خان

طب معالجوی

 

32

محمد شریف حکیمی

عبدالصمد

حکیم خان

طب معالجوی

مستحق انتحاب دوم در رشته حقوق و اقتصاد می باشد

33

احمدزی کاظمی

رمضان علی

قربان علی

طب معالجوی

 

34

محمد هارون مهمند

محمد عارف

محمد امان

طب معالجوی

اقتصاد

35

سید ابوالفضل شریفی

سید شیر آقا

سید عبدالعلی

طب معالجوی

اقتصاد

36

غلام رسول

عبدالکبیر

اختر محمد

طب معالجوی

 

شماره

نام و تخلص

نام پدر

نام پدر کلان

انتخاب اول

انتخاب دوم

1

                             محمد منصور رسولی                 

                      محمد نعیم                    

                       عبالجلیل                    

                    اقتصاد                     

                                             

2

زبیر هاشمی

محمد عثمان

عبدالحبیب

اقتصاد

 

3

حسیب الله عالمی

محمد حنیف

محمد عالم

اقتصاد

 

4

الهام کریمی

حجت الله

عبدالقدوس

اقتصاد

 

5

سید ذبیح الله موسوی

سید حسن

سید عبدالعلی

اقتصاد

 

6

محمد طارق

محمد اکبر

رستم

اقتصاد

 

7

احمد ضیا

احمد شاه

خیر محمد

اقتصاد

 

8

نقیب الله

نصر الله

برات خان

اقتصاد

حقوق

9

وحید الله فطرت دفتانی

عبدالبشیر

خان محمد

اقتصاد

 

10

شیر محمد نیکزاد

خیر محمد

نور محمد

اقتصاد

 

11

نور احمد نظری

فتح محمد

نظر محمد

اقتصاد

 

شماره

نام و تخلص

نام پدر

نام پدر کلان

انتخاب اول

انتخاب دوم

ملاحظات

1

حبیب الرحمن مصباح

                       علی خان                        

               جلاد خان                     

حقوق

 

                                                              

2

محمد عباس پویا

رمضان 

میرزا حسین

علوم سیاسی

حقوق


3

                           رضا رضایی                           

غلام حیدر

بومان

حقوق

 

 

4

سید علی آقا قاسمی

محمد علی

سید قاسم

حقوق

 

 

5

عبدالکریم وفایی

برات علی

خدا داد

حقوق

 

 

6

عبدالبصیر عمری

ملا یار محمد

پذیر محمد

حقوق