پنج‌شنبه 10 حمل 1402 برابر با Thursday, 30 March , 2023

به منظور تحقق اهداف دانشگاه، حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه وظیفه برقراری نظام امور اداری، نظارت بر اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی و همچنین زمینه ساز تحقق اهداف دانشگاه و نظام آموزشی عالی می باشد. معاونت اداری و مالی به لحاظ وظایفی که بر عهده دارد به عنوان معاونتی راهبردی در مجموعه دانشگاه نقش هدایت و پشتیبانی از بخش های مختلف دانشگاه در جهت نیل به اهداف را بر عهده دارد.

مشخصات معاون

جلیل کریمی

 • سال و محل تولد: غزنی، 1372
 • تحصیلات: ماستری اقتصاد انرژی
 • سابقه‌ی کاری: 10 سال [دانشگاه خاتم النبیین]
  • ریاست دانشکده اقتصاد: 1400؛ یک سال
  • مدیریت مالی: 1398-99 ؛ دو سال
  • روابط عمومی: 1393-96؛ چهار سال
  • کارشناس امور آموزشی: 1391-92؛ دو سال

شرح وظایف و اختیارات

۱- همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به بخش های مختلف دانشگاه؛

۲- مدیریت بخش های مربوط به معاونت شامل مدیریت محاسبه، مدیریت تدارکات و خدمات، ، مدیریت خوابگاه‌ها، مدیریت اداری و مدیریت نگهبانی و حراست؛

۳- ایجاد هماهنگی و نظارت  بر فعالیت‌های اداری مربوط به کلیه شعبات و دفاتر موجود در دانشگاه؛

۴- رسیدگی به امور و اهداف  اجرایی دانشگاه و کیفیت گردش کارها و روش‎های کار در دفاتر، ادارات و شعبات؛

۵- نظارت بر چگونگی و حسن اجرای کلیه دستورالعمل ها، قوانین و مقررات مربوط به اموراداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و حقوقی دانشگاه؛

۶- تهیه گزارش‎های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف و امور بخش های مختلف؛

۷- شرکت درجلسات مختلف دانشگاه و اظهار نظر در مورد مسایل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب منافع  و حفظ مصالح دانشگاه؛

۸- تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالیانه دانشگاه و مدیریت بودجه و امور مالی؛

۹- مدیریت امور استخدامی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه طبق مقررات و ضوابط؛

۱۰- همکاری با دیگر بخش ها و شعبه‌های مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف دانشگاه؛

۱۱- نظارت بر امور نگهبانی و انضباطی دانشگاه.

این مدیریت نیز تحت نظارت مستقیم معاونت اداری-مالی فعالیت دارد و از کارکرد مدیریت های آی‌تی، مدیریت تدارکات و خدمات نظارت می نماید.

مدیریت منابع انسانی با مجموعه ای از وظایف و فعالیت ها در راستای تسهیل، روان سازی و فراهم سازی زمینه مساعد برای فعالیت نیروی انسانی دانشگاه، به منظور تحقق اهداف و مأموریت های کلان بر اساس شرح وظایف ایفای نقش می نماید.

مشخصات مدیر

 • نام و تخلص: دین محمد عطایی
 • سال و محل تولد: غزنی، 1367
 • تحصیلات: ماستر فلسفه و کلام اسلامی
 • سابقه‌ی کاری: 5 سال [شرکت مخابراتی افغان بیسیم، دانشگاه خاتم النبیین]
  • انجینیر زیرساخت شبکه: 1393-97؛ چهار سال [افغان بیسیم]
  • مدیر آی تی: 1392، یک سال [دانشگاه خاتم النبیین]

 

شرح وظایف و مسئولیتهای مدیریت اداری:

 1. تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های مورد نیاز اداری؛
 2. نظارت بر امور تدارکات، خدمات و کارپردازی؛
 3. نظارت بر حسن جریان کار کلیه‌ی بخش‌های تحت سر پرستی؛
 4. مدیریت و نظارت بر کلیه‌ی امور لیلیه‌ها؛
 5. نظارت بر امور مربوط به حفاظت و تنظیف ساختمان‌ها و تاسیسات دانشگاه، تنظیم امور مربوط به چاپ و تکثیر دانشگاه؛ استفاده‌ی صحیح از وسائل نقلیه، تنظیم برنامه‌ی کار روزانه رانندگان و پیش‌بینی و برآورد وسایط نقلیه‌ی مورد نیاز دانشگاه؛
 6. رسیدگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر تعمیرات مورد نیاز در بخش‌های مختلف دانشگاه؛
 7. انجام کلیه‌ی امور اداری مربوط به برنامه‌ها و مراسم‌های دانشگاه؛
 8. راهنمایی و پاسخ‌گویی مسئولانه به مراجعه کنندگان؛
 9. همکاری و راهنمایی در انجام سایر کارهای اداری با همکاران؛
 10. رعایت امانت در جریان کار و عدم افشای مطالب؛
 11. انجام سایر امور طبق صلاحدید مقام مافوق.

شرح وظایف و مسئولیتهای مدیریت منابع بشری:

 1. اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های استخدامی و رفاهی کارکنان؛
 2. پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و انجام امور استخدامی کارکنان دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط؛
 3. تنظیم و نگهداری پرونده‌ی استخدامی و صدور احکام مربوط اعم از انتصاب، ماموریت، تعلیق، ترفیع، مرخصی، اضافه‌کاری، و حفظ و حراست از پرونده‌ها؛
 4. ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری كلیه‌ی نیروهای اداری و خدماتی دانشگاه و تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و نگهداری و به‌روز رسانی آن‌ها؛
 5. انجام امور حضور و غیاب و تنظیم برنامه‌ی کاری کارکنان خدماتی و گاردها، محاسبه‌ی ساعات حضور و غیاب كاركنان، محاسبه‌ی رخصتی‌ها، و تنظیم لیست آنان به‌منظور پرداخت حق‌الزحمه؛
 6. مدیریت و تنظیم کلیه‌ی امور مربوط به صدور و تمدید كارت حضور و غیاب اساتید و كاركنان و کارت دانشجویی؛

این مدیریت زیر نظر مستقیم معاونت مالی فعالیت می‌کند و وظیفه ثبت عواید و مصارف را به عهده داشته ومدیریت محاسبه به‌عنوان زیر مجموعه‌ی این مدیریت فعالیت دارند.

 مشخصات مدیر

 • نام و تخلص: رحمت الله حیدری
 • سال و محل تولد: غزنی، 1368
 • تحصیلات: لیسانس اقتصاد
 • سابقه‌ی کاری: 8  سال
 • مدیر مالی: 1401 تاکنون
  • مدیر محاسبه: 1398-1400، سه سال [دانشگاه خاتم النبیین]
  • مدیر امور فارغان: 1396-98، سه سال [دانشگاه خاتم النبیین]
  • مدیر تدریسی دانشکده اقتصاد: 1392-96، چهار سال [دانشگاه خاتم النبیین]

شرح وظایف و مسئولیتها:

 1. حفظ دقیق اسناد مالی در تمامی زمان ها؛
 2. تکمیل فعالیت های مربوط به امور مالیاتی در مطابقت با قوانین، مقررات و طرزالعمل های داخلی و ایجاد فایل های لازم؛
 3. سرپرستی کارمند بخش مالی و تهیه صورت مغایرت بانکی؛
 4. اخذ گزارش گردش صندوق بطور ماهوار از صندوق دار و تطبیق آن با اسناد دریافتی و پرداختی؛
 5. همکاری با معاون اداری مالی در زمینه طراحی و اجرای سیستم کنترل داخلی بخش مالی جهت کسب اطمینان از محافظت و مدیریت مناسب امور مالی و دارایی‌های دانشگاه؛
 6. بررسی و تأیید گزارش کارکرد اساتید و کارمندان
 7. مقایسه گزارشهای مالی ماهیانه با بخش‌های بودجه مالی جهت نظارت از تطبیق بودجه؛
 8. بررسی گزارش حاضری و جدول معاشات جهت اطمینان از صحت ساعات، پرداخت، کسری ها و غیره و تأیید آن؛
 9. بررس و تأیید جدول معاشات جهت اطمینان از صحت درج ارقام در ستونهای مختلف؛
 10. سرپرستی از به روز بودن اموال و دارایی های ثابت دانشگاه؛
 11. آماده سازی و تحویل گزارشهای هفته وار/ماهوار به معاون اداری مالی؛
 12. تهیه برنامه بودجه سالانه با همکاری معاون اداری مالی؛
 13. نظارت بر تطبیق بودجه و تهیه گزارش میزان تطبیق و مانده ها در پایان سال مالی؛
 14. چگ و ارزیابی بودجه مصرف شده بر اساس بیل های دریافتی؛
 15. تنظیم فرم درخواست انتقال پول از حساب بانکی به حساب های دیگر؛
 16. برنامه ریزی برای شمارش موجودی انبار در پایان سال، نظارت بر اجرا و گزارش نتایج؛
 17. تهیه نسخه پشتیبانی بصورت هفته وار از سیستم حسابداری و نگهداری و مراقبت از آنها؛
 18. بستن حسابها و تهيه گزارشات مالي پايان سال؛
 19. کسب اطمینان از ثبت تمامی عملیات مالی در سیستم حسابداری؛
 20. نظارت بر عملکرد کارکنان واحد مالی و مشارکت در ارزیابی عملکرد دوره ای آنها.

این مدیریت زیر نظر مستقیم مدیر مالی فعالیت می‌کند و پروسه  ثبت عواید، ثبت مصارف و خرید اموال را مدیریت و رهبری می نماید.

 مشخصات مدیر

 • نام و تخلص: شریفه ظاهر
 • سال و محل تولد: غزنی، 1368
 • تحصیلات: لیسانس اقتصاد
 • حسابدار، عقرب 1400 – تاکنون [دانشگاه خاتم النبیین]

 شرح وظایف و مسئولیتها:

 1. دریافت درآمدهای نقدی اعم از فیس دانشجویان، کرایه لیلیه‌ها، و دیگر عواید بر اساس صورت حساب صادر شده توسط کارمند و دستیار مالی؛
 2. امضا و تأیید صورت‌حساب‌های دریافتی و نگهداری یک نسخه از صورت حسابهای درآمدی؛
 3. پرداخت نقدی بر اساس اسناد تأیید شده پرداخت، لیست های پیش پرداخت و دیگر اسناد مالی و اخذ امضای افراد؛
 4. صدور صورت حساب معاشات و امتیازات اساتید و کارمندان، اخذ امضاء و ثبت در سیستم حسابداری(pay bill)؛
 5. ثبت، نگهداری، مانده گیری و کنترل مستمر حساب صندوق و حسابهای معین آن؛
 6. ارایه گزارشات منظم از وضعیت نقدینگی صندوق به مدیر مالی؛
 7. حسابرسی هفته وار و ماهوار دریافت و پرداخت‌های نقدی و گزارش آن به مدیر مالی؛
 8. ثبت، طبقه بندی و نگهداری کلیه اسناد مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق؛
 9. كنترل و ارسال اسناد صادره بصورت روزانه به کارمند مالی جهت ثبت حسابداري؛
 10. برنامه‎ريزي روزانه پرداخت‎ها بر اساس دريافت‎ها؛
 11. پرداخت علي‎الحساب حقوق به پرسنل مطابق دستور مقام مافوق و گزارش آن به کارمند مالی جهت درج ستون کسورات جدول معاشات؛
 12. همكاري مستمر با ساير كاركنان بخش امور مالي جهت پيشبرد كليه عمليات مالي قسمت؛
 13. حفظ و حراست از وجوه نقد، دسته چک ها، اوراق بهادار و اسناد مالی؛
 14. راهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعه کنندگان و همکاری و راهنمایی در انجام سایر کارهای اداری با همکاران؛
 15. رعایت امانت در جریان کار و عدم افشای اسناد و اطلاعات؛
 16. انجام سایر امور طبق صلاحدید مقام مافوق.

مدیر آی تی، وظیفه شناسایی نیازهای فناوری و اطلاعات سازمان و تلاش در جهت برآورده سازی آن‌ها، رسیدگی به درخواست‌های کاربران و تعیین سطوح دسترسی به نرم‌افزارها و امنیت اطلاعات را برعهده دارد.

انجنیر سیدامیر موسوی

مشخصات مدیر

 • نام و تخلص: سید امیرشاه موسوی
 • سال و محل تولد: غزنی، 1376
 • تحصیلات: لیسانس کمپیوتر ساینس
 • سابقه‌ی کاری: 3 سال
  • مدیریت آی تی، 1400 تاکنون [دانشگاه خاتم النبیین)
  • همکار آی تی، 1398 به مدت 9 ماه [دانشگاه بامیان]

شرح وظایف:

 1. تجهیز و بروز رسانی سامانه­های اطلاعاتی دانشگاه نظیر سامانه آموزشی، پژوهشی، کتابخانه، و سامانه­های اداری- مالی؛
 2. مدیریت شبکه های کامپیوترهای دانشگاه، دانشکده ها و کتابخانه و فراهم نمودن ارتباط میان آن­ها؛
 3. مسئولیت ارتباطات اینترنتی و امور داده ای دانشگاه؛
 4. مسئولیت راه اندازی، نگهداری و توسعه Data Center دانشگاه؛
 5. تجمیع داده های دانشگاه و ارائه سرویس هایی جهت دسترسی تحت شبکه به آنها؛
 6. پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های دانشگاه؛
 7. تهیه مشخصات و شناسنامه برای تمامی کامپیوترها و بروز رسانی آنها؛
 8. ارائه سرویس به سیستم ها و تجهیزات معیوب (تعمیر آنها در صورت امکان در درون واحد و در غیر اینصورت ارسال آنها جهت تعمیر و پیگیری آن )؛
 9. شناسایی نیاز به کامپیوتر یا قطعات جانبی و ارائه مشخصات کامل جهت خرید؛
 10. نگهداری انبار سخت افزار دانشگاه (تامین نیازهای جاری)؛
 11. مسولیت جابجایی رایانه ها در سطح دانشگاه؛
 12. بررسی نیازمندیهای زیرساختیIT؛
 13. توزیع و مدیریت پهنای باند اینترنت و اجرای سیاست های کلان اینترنت؛
 14. ایجاد و حفظ امنیت لازم برای تمامی سرویسهای سطح شبکه و دسترسی ها به منابع مختلف – سیاست های امنیتی نرم افزارهاو سرورها-؛
 15. پیکربندی امنیتی سرورهای موجود؛

مشخصات مدیر

 • نام و تخلص: سید محمد یاسین احمدی
 • سال و محل تولد: غزنی، 1363
 • تحصیلات: لیسانس تعلیم و تربیه
 • سابقه‌ی کاری: 10 سال
  • مدیر تدارکات: 1392 تاکنون [دانشگاه خاتم النبیین]

شرح وظایف:

 1. خریداری و تامین مواد مورد نیاز ( اموال و مواد مصرفی) دانشگاه؛
 2. تهیه اسناد مالی؛
 3. نظارت بر نحوه‎ و میزان مصارف و تدارکات بخش‎های مختلف؛
 4. مشوره دهی در مورد تامین و تدارکات دانشگاه؛
 5. نظارت بر تأمین و حفظ و مراقبت از اموال و دارایی‎های منقول و غیر منقول دانشگاه؛
 6. مدیریت انبار، ثبت و نگهداری اموال؛ دریافت و ثبت سفارشات از بخش های مختلف، کنترل و چک آن بعد از خرید ثبت اموال و تحویل ان به بخش های مختلف، گرفتن امضاء از سفارش دهنده؛
 7. مدیریت نقل و انتقالات و نظارت بر نحوه استفاده از اموال؛
 8. ثبت اموال که از دایره استفاده خارج شده اند، گرفتن جلسه با حضور رئیس و معاونین آن در خصوص موضوع مذکوره وگرفتن امضاء افراد فوق الذ کر؛
 9. ثبت و راجستر کردن اموال و اجناس پوهنتون؛
 10. گزارش دهی ازتمامی کارهای انجام شده به معاونت اداری مالی.

کمیته نظم و دیسیپلین

لایحه وظایف کمیته اصلی نظم دسپلین
 1. حل وفصل و اخذ تصمیم در امر منازعات بین محصلان
 2. حل وفصل و اخذ تصمیم در مورد منازعات بین استادان
 3. حل وفصل و اخذ تصمیم در مورد مسائل سرقت درمؤسسه
 4. حل وفصل و اخذ تصمیم در مورد مسائل فساد اخلاقی
 5. حل وفصل و اخذ تصمیم در مورد اشخاص متعصب و سرکش
 6. اخذ تصمیم در مورد افراد که دیگر کمیته های ممد در بهبود وضع موسسه از آن عاجز باشند ؛
 7. کمک برای اداره مؤسسه در راستای اداره سالم ؛
 8. تامین نظم وانضباط ومساعد نمودن محیط و فضای مناسب کار در دانشگاه
 9. تامین نظم و دسپلین در محافل و گردهم ایی های مؤسسه ؛

10.ارائیه گزارش از کارکرد کمیته به شورای علمی مؤسسه .

 

لایحه وظایف کمیته اصلی نظم دسپلین ثبت پروتوکول شماره (    ) مورخ    /    / ………. شورای علمی  گردید.

مسئول کمیته                               معاونیت اداری-مالی پوهنتون                               رئيس پوهنتون

 


کمیته مالی و اداری

دانلود دستورالعمل کمیته مالی و اداری – تایید شده

اخبار و اطلاعیه‌ها

شماره تماس: 0093790000000

ایمیل آدرس: something@yahoo.com