دوشنبه 15 جوزا 1402 برابر با Monday, 5 June , 2023

با توجه به ضرورت انجام کارهای عملی در برخی مضامین رشته حقوق، دیپارتمنت حقوق پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی برنامه‌ی را برای آموزش کار عملی دانشجویان این رشته در مضمون «طب عدلی» روی دست گرفت. این برنامه با همکاری شفاخانه ساحوی شهر غزنی جهت بررسی دوسیه‌ها و اسناد مربوط به طب عدلی، بررسی کالبد انسان از منظر طب عدلی و نحوه طی مراحلی اسناد قضایی میان محاکم و شفاخانه‌ها به تاریخ 9/4/1401 در مقر شفاخانه ساحوی شهر غزنی برگزار گردید. دروس عملی این مضمون توسط استاد داکتر عجب‌خان حمیدی که همزمان استاد مضمون طب عدلی در پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی و رییس شفاخانه ساحوی شهر غزنی نیز می‌باشد، ارایه گردید. در این برنامه‌ی آموزشی، استاد محمدرضا معرفت، آمر دیپارتمنت حقوق پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی که دانشجویان را همراهی می‌کرد ایراد نموده گفت: «امروزه مرزکَشی کلاسیک میان علوم بشری و علوم طبیعی به‌طور قاطع قابل دفاع نیست و شاخه‌های مختلف علمی به گزاره‌های یکدیگر نیازمند است. علم حقوق، در بخش‌های مخلتف از علوم طبیعی و تجربی بهره می‌گیرد؛ انجام کارهای عملی طب عدلی از نمونه‌های بارز این سخن است. دانشجویان حقوق ناگزیر اند از آموختن درسهای تئوری و عملی طب عدلی و آشنایی دانشجویان حقوق با روند پروسس اسناد قضایی در شفاخانه‌ها و مراکز صحی در امر تأمین عدالت و برپایی نظم در جامعه و کشور ما مؤثر خواهد بود». در این برنامه آموزشی قرار شد؛ میان پوهنخی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی و شفاخانه ساحوی شهر غزنی تفاهم‌نامه ای به امضا برسد که برای همیشه و به‌طور دوامدار دانشجویان حقوق این پوهنتون بتوانند درسهای عملی خود را در شفاخانه مذکور برگزار کنند و این پیشنهاد از سوی رییس شفاخانه ساحوی شهر غزنی جناب داکتر حمیدی مور استقبال قرار گرفت.

دانشجویان رشته‌ حقوق از اشتراک در این برنامه علمی- آموزشی راضی بودند و از دیپارتمنت حقوق تقاضا کردند که برنامه‌ی مذکور را به‌طور دوامدار روی دست بگیرند.