دوشنبه 21 جوزا 1403 برابر با Sunday, 9 June , 2024
There is nothing to show here!
Slider with alias none not found.

پژوهش زیربنای اصلی پیشرفت جوامع بشری محسوب می شود. در جهان امروز، کشورهایی کـه بـه توسعه پایدار جامعه خویش بها می دهند، در برنامه ریزی های استراتژیک و سیاست گذاری های خود، پژوهش را در اولویت نخستین قرار می دهند. از اینرو، کشورهای پیشرفته جهان منابع انسانی و مالی فراوانی را به منظور انجام پژوهش هـای علمـی در اختیـار دانـشگاه هـا و مؤسـسات تحقیقـاتی قـرار می دهند. پیشرفت های اقتصادی، توسعه آموزشـی و فـنآوری زاییـده پـژوهش هـای گـسترده علمـی هستند. به همین اعتبار کشورهای توسعه یافته، بخش عمده ی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *