یکشنبه 13 حوت 1402 برابر با Sunday, 3 March , 2024

پژوهش زیربنای اصلی پیشرفت جوامع بشری محسوب می شود. در جهان امروز، کشورهایی کـه بـه توسعه پایدار جامعه خویش بها می دهند، در برنامه ریزی های استراتژیک و سیاست گذاری های خود، پژوهش را در اولویت نخستین قرار می دهند. از اینرو، کشورهای پیشرفته جهان منابع انسانی و مالی فراوانی را به منظور انجام پژوهش هـای علمـی در اختیـار دانـشگاه هـا و مؤسـسات تحقیقـاتی قـرار می دهند. پیشرفت های اقتصادی، توسعه آموزشـی و فـنآوری زاییـده پـژوهش هـای گـسترده علمـی هستند. به همین اعتبار کشورهای توسعه یافته، بخش عمده ی از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *