سه‌شنبه 26 سرطان 1403 برابر با Monday, 15 July , 2024

آمریت اداری از مجموعه ادارات تحت نظارت مستقیم معاونت اداری-مالی می‌باشد. این اداره در راستای تسریع برنامه های اداری پوهنتون فعالیت نموده و از کارکرد واحدهای آی‌تی، اینترنت کلب، تدارکات، حفظ و مراقبت و دفتر معلومات نظارت می‌نماید. همچنین در بخش منابع بشری با مجموعه ای از وظایف و فعالیت ها در راستای جذب نیروی انسانی، ارزیابی کارمندان اداری و فراهم سازی زمینه مساعد برای فعالیت نیروی انسانی پوهنتون، به منظور تحقق اهداف و مأموریت های کلان بر اساس شرح وظایف ایفای نقش می نماید.

 محمد عبداللهی

 • سال و محل تولد: غزنی، ۱۳۷۰
 • تحصیلات: لیسانس علوم سیاسی
 • شماره تماس: 0747032989
photo_۲۰۲۳-۰۵-۲۸_۱۶-۰۶-۰۶

مشخصات آمر:

محمد عبداللهی

سال و محل تولد: غزنی، ۱۳۷۰

تحصیلات: لیسانس علوم سیاسی

سابقه کاری:

۳ سال [پوهنتون خاتم النبیین، موسسه تحصیلات عالی سراج و لیسه میانقل]

 • ایفای وظیفه به عنوان آمر اداری و منابع بشری 1402 (برحال)؛
 • ایفای وظیفه به عنوان مدیر امور امتحانات در پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی از سال ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲ه.ش؛
 • ایفای وظیفه به عنوان مدیر اداری و منابع بشری در موسسه تحصیلات عالی سراج به مدت یک سال ۱۴۰۰ه.ش؛
 • ایفای وظیفه به صفت معلم در لیسه میانقل ولسوالی ناهور ولایت غزنی به مدت یک سال ۱۳۹۰ه.ش؛
 
 • اشتراک در سمینار علمی اساتید پوهنتون های غزنی با همکاری وزارت تحصیلات عالی سال 1401 ه.ش
 • برگزاری ورکشاپ مکاتبات اداری در پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی سال 1401 ه.ش
 • فعالیت در  برنامه های انتخاباتی دفتر مشترک نمایندگی جرغی برجگی در زمستان سال ۱۳۹۷ ه.ش
 
 • دریافت لوح تقدیر از سوی پوهنتون غزنی به مناسبت شرکت در سمینار علمی اساتید پوهنتون های غزنی با همکاری وزارت تحصیلات عالی؛
 • دریافت تصدیق نامه کاری از موسسه تحصیلات عالی سراج؛
 • دریافت لوح تقدیر از سوی دفتر مشترک نمایندگی جرغی برجگی در زمستان سال ۱۳۹۷ به مناسبت سهم‌گیری فعال در برنامه‌های انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ ه.ش؛
 • دریافت سرتفکیت برنامه کامپیوتر از مرکز زبان انگلیسی و کامپیوتر کیهان پویا سال ۱۳۹۱ه.ش؛
 • دریافت سرتفکیت برنامه سه ماهه زبان انگلیسی ازمرکز زبان انگلیسی و کامپیوتر کیهان پویا سال ۱۳۹۱ه.ش؛

شماره تماس: 0747032989

ایمیل آدرس: [email protected]