اسناد تضمین کیفیت

اسناد مربوط به تضمین کیفیت پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی در این بخش در دسترس قرار دارند. پالیسی انصاف و عدالت

تشکیلات دفتر تضمین کیفیت

آمر تضمین کیفیت آمریت تضمین کیفیت پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی را جناب آقای استاد محمد هادی پویا ماستر رشته اقتصاد اسلامی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد این پوهنتون به عهده دارد. آقای پویا با سابقه و تجارب کاری درخشان در بخش های معاونت اداری-مالی موسسه تحصیلات عالی خاتم‌النبیین(ص) شعبه جاغوری، آمریت برنامه‌ریزی، […]

درباره تضمین کیفیت

آمریت تضمین کیفیت پوهنتون خاتم النبیین (ص) یک اداره موثر و مهم در سطح پوهنتون است. این اداره جهت ارتقای کیفیت سیستم اداری و آموزشی بر اساس معیارهای جهانی و وزارت تحصیلات ایجاد گردیده است و مهم­ترین ماموریت و رسالت این اداره تطبیق معیارهای یازده­گانه وزارت تحصیلات عالی است که از سوی این وزارت تدوین […]