یکشنبه 3 میزان 1401 برابر با Sunday, 25 September , 2022

تضمین کیفیت

تشکیلات دفتر تضمین کیفیت

آمر تضمین کیفیت آمریت تضمین کیفیت پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی را جناب آقای استاد محمد هادی پویا ماستر رشته اقتصاد اسلامی و عضو

درباره تضمین کیفیت

آمریت تضمین کیفیت پوهنتون خاتم النبیین (ص) یک اداره موثر و مهم در سطح پوهنتون است. این اداره جهت ارتقای کیفیت سیستم اداری و آموزشی