یکشنبه 16 ثور 1403 برابر با Saturday, 4 May , 2024

د خاتم النبیین (ص) پوهنتون د غزني څانګي دټولو ښځينه محصلینو د پام وړ!

د لوړو زده کړو وزارت د هدایت سره سم ټولي ښځينه محصلیني دي له اسلامي حجاب سره چی اوږدي جامي د پښو تر بنده پوري او غټ ټیکرې دئ  پوهنتون ته راشي ددې بغییر له داخليدو نه مو پوهنتون ته په کلکه ډډه وکړئ

علمی-ښوونیز معاونیت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *