شنبه 12 حوت 1402 برابر با Saturday, 2 March , 2024

فرم پیشنهادات و انتقادات جهت ثبت و بررسی نظرات و پیشنهادات اساتید و کارمندان پوهنتون خاتم النبیین طراحی و ایجاد گردیده است. این اطلاعات به صورت محرمانه به مراجع ذی صلاح در قالب ایمیل ارسال گردیده و بررسی خواهند گردید.