جمعه 18 جوزا 1403 برابر با Friday, 7 June , 2024

عصاره تمام آموخته‌ های دانشجویان در دوره تحصیلات تکمیلی زیر نظر هیئت علمی در قالب پژوهشی به نام مونوگراف ارائه می ‌شود و از پیش شرط‌ های اخذ مدرک تحصیلی در اغلب رشته‌ های تحصیلی است.

در این پژوهش دانشجو از طریق روش ‌های علمی و تجارب عملی که در طول دوره تحصیل آموخته است مهم‌ ترین نوشتار دوره تحصیلی خود را تدوین می‌ کند.

در پایان نامه، دانشجو سئوال یا موضوعی را بررسی می­ کند و با تجزیه و تحلیل یا تجارب علمی یا آزمایشی به آن پاسخ می دهد. بنابراین پایان نامه باید دارای مشخصات و ویژگی­ هایی باشد که آن را از نظر استادان راهنما و مشاور و سپس نزد داوران قابل قبول سازد.

اغلب دانشجویان به دلیل اینکه اجرای پایان نامه اولین کار پژوهشی آن هاست در انجام این کار دشواری­ های متعددی دارند. بنابراین باید در ابتدا بدانند چه اصولی را باید برای پایان نامه نویسی رعایت کنند.

لیست مونوگراف ها:

عنوان مونوگراف  دانلود چکیده  

مشخصات مونوگراف

عنوان مونوگراف
 
نام و تخلص:
 
استاد راهنما:
 
استاد داور: 
 
تاریخ دفاع: