چهارشنبه 27 سرطان 1403 برابر با Wednesday, 17 July , 2024

عصاره تمام آموخته‌ های دانشجویان در دوره تحصیلات تکمیلی زیر نظر هیئت علمی در قالب پژوهشی به نام مونوگراف ارائه می ‌شود و از پیش شرط‌ های اخذ مدرک تحصیلی در اغلب رشته‌ های تحصیلی است.

در این پژوهش دانشجو از طریق روش ‌های علمی و تجارب عملی که در طول دوره تحصیل آموخته است مهم‌ ترین نوشتار دوره تحصیلی خود را تدوین می‌ کند.

در پایان نامه، دانشجو سئوال یا موضوعی را بررسی می­ کند و با تجزیه و تحلیل یا تجارب علمی یا آزمایشی به آن پاسخ می دهد. بنابراین پایان نامه باید دارای مشخصات و ویژگی­ هایی باشد که آن را از نظر استادان راهنما و مشاور و سپس نزد داوران قابل قبول سازد.

اغلب دانشجویان به دلیل اینکه اجرای پایان نامه اولین کار پژوهشی آن هاست در انجام این کار دشواری­ های متعددی دارند. بنابراین باید در ابتدا بدانند چه اصولی را باید برای پایان نامه نویسی رعایت کنند.

لیست مونوگراف ها:

 

موانع ارث در حقوق مدنی افغانستان و قانون احوال شخصیه اهل تشیع  دانلود چکیده  

مشخصات مونوگراف:

عنوان مونوگراف

موانع ارث در حقوق مدنی افغانستان و قانون احوال شخصیه اهل تشیع

نام و نام تخلص:

عابدین منتظری

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد صميمي

استاد داور:

دکتر  محمد رحیم اصغری

تاریخ دفاع:

1402

 

  

حدود صلاحیت ولی در معاملات صغیر در حقوق افغانستان  دانلود چکیده  

مشخصات مونوگراف

عنوان مونوگراف  
حدود صلاحیت ولی در معاملات صغیر در حقوق افغانستان

نام و تخلص:

معصوم استانکزی
استاد راهنما:
دکتر محمدجواد صمیمی

استاد داور:

دکتر حسین حبیبی
تاریخ دفاع:
1402

 تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی افغانستان و اسناد بین الملل  دانلود چکیده  

مشخصات مونوگراف

عنوان مونوگراف
تکالیف متقابل کودک و والدین در حقوق خصوصی افغانستان و اسناد بین الملل
نام و تخلص:
محمدحسین حسینی
استاد راهنما:
دکتر محمدجواد صمیمی
استاد داور:
دکتر محمدرحیم اصغری
تاریخ دفاع:
1402


حقوق فرزند بر والدین از نظر فقه و حقوق  دانلود چکیده  

مشخصات مونوگراف

عنوان مونوگراف
حقوق فرزند بر والدین از نظر فقه وحقوق
نام و تخلص:
حسین داد پناهی
استاد راهنما:
دکتر محمدجواد صمیمی
استاد داور:
دکتر محمدرحیم اصغری
تاریخ دفاع:
1402
 


 
بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری دانلود چکیده
مشخصات مونوگراف
عنوان مونوگراف
برسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسؤولیت کیفری
نام و تخلص:
احسان غلامی
استاد راهنما:
دکتر محمدجواد صمیمی
استاد داور:
استاد محمدرضا معرفت
تاریخ دفاع:
1402
 


 
شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح دانلود چکیده
 
مشخصات مونوگراف
 
عنوان مونوگراف
شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح
نام و تخلص:
شاه پور نهضت
استاد راهنما:
دکتر محمدجواد صمیمی
استاد داور:
دکتر محمدرحیم اصغری
تاریخ دفاع:
1402