شنبه 19 جوزا 1403 برابر با Friday, 7 June , 2024

مدیریت دفتر از نظر ساختاری، بصورت مستقیم زیر مجموعه ریاست دفتر تعریف می‌شود و مسئولیت ترتیب و تنظیم آرشیف اسناد دفتر ریاست، ثبت و نظارت از مصوبات جلسات ریاست دانشگاه و ارائه آن به ریاست، پیشبرد امور مرتبط با دبیرخانه اتوماسیون اداری و پیگیری امور مرتبط با اداره تضمین کیفیت را بر عهده دارد.

نام و تخلص: احسان الله شریفی

سال و محل تولد: 1374، ولایت هلمند، ولسوالی نادعلی

رشته تحصیلی: گرافیک

درجه تحصیلی: لیسانس

موقف سازمانی: مدیریت دفتر

  • هنرهای زیبا گرایش گرافیک کامپیوتری
  • زبان انگلیسی مرکز آموزشی افق ولایت هلمند
 
  1. پاسخگویی به مراجعین دفتر؛
  2. تدوین پلان عملیاتی انفرادی مدیریت دفتر ریاست؛
  3. ترتیب و تنظیم آرشیف اسناد دفتر ریاست؛ 
  4. ارائه گزارش هفته وار به رئیس دانشگاه؛
  5. نظارت از اجرای مصوبات جلسه های ریاست دانشگاه و ارائه گزارش آن به رئیس دانشگاه؛
  6. نظارت از وضعیت عمومی و ارائه گزارش هفته وار به رئیس دانشگاه؛
  7. ثبت؛ صدور و پیگیری به موقع اجرای احکام رئیس دانشگاه و ارائه گزارش آن به رئیس دانشگاه؛
  8. اجرای سایر امور طبق دستور مقام ریاست دانشگاه؛
 

شماره تماس: ۰۷۹۹۲۸۶۱۸۶

ایمیل آدرس: [email protected]