دوشنبه 25 سرطان 1403 برابر با Monday, 15 July , 2024

رئیس پوهنتون 

در سال ۱۳۹۱ش، شعبه غزنی این مرکز علمی خوشنام، بنا به تقاضای جامعه و تشخیص صاحب امتیازان، راه اندازی شده و ریاست آن بر عهده دکتر حسین حبیبی واگذار گردید. دکتر حبیبی، ضمن اینکه در حوزه علوم دینی تحصیلاتی معادل دکتری دارد، در علوم عصری نیز رشته حقوق با گرایش جزا و جرم شناسی را تا مقطع دکتری ادامه داده است. ایشان علاوه بر تدریس در دانشگاه خاتم النبیین شعبه مرکز و غزنی، دارای چندین اثر علمی چاپ شده به صورت کتاب و مقاله نیز می باشد.

نام و تخلص: خادم حسین حبیبی

رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

درجه تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: پوهنوال

موقف سازمانی: ریاست پوهنتون

دکتر خادم حسین حبیبی

♦  دکتری حقوق جزا و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران ، 1402

♦ تافل زبان عربی جامعه المصطفی قم، 1396

♦ کارشناسی  ارشد حقوق جزای و جرم شناسی دانشگاه بین المللی اهل البیت، تهران، 1389

♦ کارشناسی معارف اسلامی و حقوق جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1384

♦ کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی موسسه امام خمینی قم، 1381

 کارشناسی فقه و معارف اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، 1375

♦ زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم قم، 1373

سال قسمت محل سمت شماره
1391 –  1402 ریاست غزنی ریاست پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی ۱
1391 روابط عمومی کابل مدیریت روابط بین الملل 2
1390 امور محصلان کابل مدیریت فارغان 3
1389 حقوق جزا و جرم شناسی کابل معاونت دانشکده حقوق  4
لینک انتشار مقاله در ژونالنام انتشارات یا مجلهمحل انتشارسال نشرنوع اثرعنوان اثرشماره
 انتشارات دانشگاه خاتم
و صبح امید
دانشگاه خاتم  النبیین شعبه غزنی1399کتابمعاونت در جرم از منظر حقوق کیفری افغانستان و ایران۱
 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)ایران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)1390کتاب

نقد و بررسی اندیشه وهابیت در مسئله
توحید و لوازم آن

2
 ایران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)ایران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)1391تجدید چاپ

نقد و بررسی اندیشه وهابیت در مسئله
توحید و لوازم آن

3
 گاهنامه شماره 1انجمن علمی  خواهران تهران1378مقالهغفلت و آثار پايدار آن
درخلق انساني
4
 گفتمان نو شماره
چهاردهم و پانزدهم
دانشگاه خاتم النبیین
کابل
1386مقالهبررسی فقهی و حقوقی
جایگزین های مجازات و حبس
5
 گفتمان نو شماره
هیجدهم و ونوزدهم
دانشگاه خاتم النبیین
کابل
1387مقالهپیامدهای اجتماعی  حسادت در بین کودکان6
 پویش شماره 1دانشگاه خاتم النبیین
کابل
1391مقالهمعاونت در جرم در حقوق افغانستان7
 پیام خاتم شماره دوم از نشریات شعبه غزنی خاتمدانشگاه خاتم النبیین
شعبه غزنی
1391مقالهمعاذیر قانونی معافیت از
مجازات
8
 پیام خاتم شماره چهارم
از نشریات شعبه غزنی خاتم
دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1392مقالهجلوه های معرفت به صورت جرم مستقل در حقوق و جزای اختصاصی افغانستان9
 پیام خاتم شماره ششم نشریات شعبه غزنی خاتمدانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی 1393مقالهرمضان و فرصت ها10
 نگاه نو شماره 14لیسه عالی نور غزنه1394مقالهصلاحیت محاکم جزایی
افغانستان
11
 گفتمان نو شماره 14دانشگاه خاتم النبیین کابل1395مقالهبررسي فقهي حقوقي
مجازات هاي جايگزين زندان درقانون جزاي افغانستان
12
 نگاه نو شماره 3 لیسه عالی نور غزنه1396مقالهزمينه ها وعوامل
بزهکاري اطفال
13
 مجله علمی پژوهش در
حقوق، فقه، فلسفه و الهیات
انجمن علمی پژوهشی در
فقه و حقوق اسلامی
1398مقالهسزاگرایی در مجازات اشخاص
حقوقی بزهکار
14
 مجله حقوقیدانشگاه اصفهان ایران1398مقالهسیاست جنایی تقنینی ایران
و افغانستان در قبال جرایم دولتی
15
 حقوق و سیاست شماره 1 از نشریات شعه غزنی خاتمدانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1398مقالهعقلانیت مهم ترین مبنای
کرامت انسانی
16
 اندیشه خاتم شماره 5 دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1399مقالهتوسل و شفاعت جویی در
اسلام؛ نقد و بررسی شبهات 
17
 

نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران

Iranian Journal of Political Sociology

نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران

Iranian Journal of Political Sociology

1400مقاله

سیر تاریخی مسئولیت
کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، افغانستان و انگلستان

18
 ااندیشه خاتم شماره 6دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1400مقالهفلسفه مجازات در مکاتب
حقوقی و کد جزای افغانستان با تاکید بر اندیشه های آیه الله محسنی
19
 اندیشه خاتم شماره 6دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1400مقالهآداب قضاوت از دیدگاه آیه
الله محسنی با تاکید بر قوانین افغانستان
20
 مطالعات حقوق و سیاست
شماره 2
دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1400مقالهنگاهی به صلاحیت محاکم
کیفری در افغانستان 
21
 مطالعات حقوق و سیاست
شماره 3
دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1402مقالهتاثیرات جهل بر مسولیت
کیفری در اسلام و حقوق افغانستان
22
 اندیشه خاتم شماره 8 دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی1402مقالهمجازات اعدام در قوانین
جزای افغانستان با تاکید بر اندیشه آیت الله محسنی (ره) 
23

ریاست پوهنتون از اصول و ارزش‌های پیروی می‌کند که در تضاد با ارزش‌های انسانی، اسلامی و ملی نباشد. این ارزش‌ها به‌عنوان اصول غیر قابل عدول این ریاست به شمار می روند که در زیر لیست شده اند:

 • اخلاق و کرامت انسانی؛
 • علم‌مداری؛
 • دانشجومحوری؛
 • حفظ کرامت نیروی انسانی و بخصوص کادر علمی دانشگاه؛
 • کیفیت‌گرایی و شایستگی اکادمیک؛
 • حفظ و توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی؛
 • تعامل فعال با محیط؛

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) بعنوان یکی از معتبرترین مراکز علمی و اکادمیک در سطح کشور و با بیش از یک دهه حضور فعال در جمع کاروان ترویج دانش و تخصص، تربیت نسل متعهد و متخصص را رسالت خویش دانسته و تمام تلاش خود را در این راستا بکار می گیرد.

ما و همکاران ما در پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی افتخار داریم در شرایطی پرچم‌دار ترویج دانش و تخصص هستیم که دنیای پیرامون ما بیش از هر زمانی نیازمند سخن گفتن با منطق علمی است و تخصص‌گرایی مهم‌ترین مشخصه‌ی انسان و جهان امروز به شمار می‌رود. 

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی که در آستانه‌ی ورود به دهه‌ی دوم فعالیت‌های علمی و اکادمیک خویش در ولایت غزنی می‌باشد به‌عنوان پیشتازترین مرکز علمی در این ولایت و با داشتن نیروهای توانمند علمی و فراهم‌سازی امکانات تحصیلی برای دانشجویان این پوهنتون تلاش خواهد کرد تا همچنان در راستای توسعه‌ی امکانات تحصیلی و افزایش قابلیت‌های نیروهای علمی خویش با در نظرداشت ماموریت تعیین شده گام برداشته و در جهت تحقق و عملیاتی‌سازی برنامه‌ی استراتژیک پنج‌ساله خود اقدامات جدی را اتخاذ نماید.

  دکتر خادم حسین حبیبی

  رئیس دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)  شعبه غزنی

الف: معاونت ها

 • معاونت علمی
 • معاونت امور محصلان
 • معاونت اداری مالی

ب: حوزه ریاست:

 • ریاست دفتر
 • ریاست ارتقاء کیفیت و پلان
 • آمریت انکشاف مسلکی
 • آمریت فرهنگی
 •  روابط عمومی


شماره تماس: 0788992994

شماره تماس: 0777779097

ایمیل آدرس: [email protected]