سه‌شنبه 26 سرطان 1403 برابر با Tuesday, 16 July , 2024

حقوق علمی است که به تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ ها و تأمین نظم عمومی به منظور دست یافتن به حق وعدالت می ‌پردازد. تنظیم و قاعده مندسازی عرصه های مختلف روابط اجتماعی جوامع و دولت ها در حوزه های ملی و بین المللی از مهمترین کارکردهای این رشته است.

نام و تخلص: حسن رضا شایانفر

سال و محل تولد:   1376، ولایت غزنی، ولسوالی جغتو

رشته تحصیلی: حقوق و جرم شناسی

درجه تحصیلی: دانشجوی دکتری

موقف سازمانی: آمریت دیپارتمنت حقوق و علوم سیاسی

Shayanfar
  • دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه مازندران
  • ماستری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) ۱۳۹۹
  •  لیسانس حقوق، پوهنتون خاتم النبیین (ص)
  • مدیر روابط عمومی و امور بین الملل در پوهنتون خاتم النبیین از سال ۱۴۰۲ (برحال)
  • رئیس دفتر شرکت آرکا فایر در تهران به مدت شش ماه ۱۴۰۰
  • مدیریت روابط بین الملل بخش افغانستان در انتشارات بین المللی جنگل جاویدانه تهران ۱۳۹۹
  • مدیریت مرکز آموزشی ساینس کوثر ۱۳۹۷
  • دفاع از پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی بزه دیدگی مهاجرین در ایران، مطالعه موردی بزه دیدگی مهاجرین افغانستانی در جنوب تهران»؛
  • دفاع از پایان نامه تحصیلی کارشناسی با عنوان «بررسی حقوق دیپلماتیک در اسلام و حقوق بین الملل با تاکید بر مصونیت»، با نمره عالی ۹۸؛
  • درآمدی بر محیط زیست در اندیشه اسلامی، نشریه ریاست محیط زیست افغانستان

دیپارتمنت حقوق یکی‌از واحدهای اداری وآموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی است. توسعه و انکشاف هم‌زمان آموزش و تحقیق در علم حقوق از رسالت‌های اصلی این اداره است. برنامه‌ریزی و مدیریت امور آموزشی دانشجویان حقوق، تنظیم برنامه‌های درسی دانشجویان،‌ توزیع دروس به استادان بر اساس نتایج ارزیابی‌های انجام شده، کنترل و نظارت از تطبیق کریکلم درسی، نظارت بر تطبیق پلان‌های عملیاتی- انفرادی استادان،‌ پلانگذاری برای انجام فعالیت‌های انکشافی در حوزه آموزش و تحقیقات حقوقی،‌ ترویج فرهنگ قانونمداری هم‌زمان با آموزش دانش حقوقی و اجرایی برنامه‌های ارتقای ظرفیت محصلین در عرصه کارهای عملی حقوقی مانند؛ ورکشاپ‌های حقوقی، کارآموزی،‌ ستاژ قضایی و محاکم تمثیلی از مهم‌ترین وظایف این بخش دانسته می‌شود.

شماره تماس: ۰۷۴۴۷۰۷۳۰۴

ایمیل آدرس: [email protected]