پنج‌شنبه 10 حمل 1402 برابر با Thursday, 30 March , 2023

طب معالجوی دانشی است کاربردی که هدف آن حفظ و ارتقای صحت، تداوی امراض و بازتوانی آسیب دیدگان است. این منظور با شناخت امراض، تشخیص، تداوی و جلوگیری از بروز آن ها به انجام می رسد. دانش طب بر روی طیف وسیعی از رشته ها بنا شده است. امروز هدف دانش طب استفاده از فن آوری های دانش محور و استدلال قیاسی برای رسیدن به راه حل مشکلات کلینیکی است.

ریاست دانشکده:

داکتر حمیدالله مهدی زاده
 • عضو هیأت علمی دانشکده طب دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی
مدارک تحصیلی:
 • فارغ التحصیل دانشکده طب دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی

داکتر حمیدالله مهدی زاده

متولد سال ۱۳۶۹ هجری شمسی در ولایت غزنی، تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در لیسه عالی شمس العارفین به درجه اول نمره گی در سال ۱۳۸۹ به پایان رسانیده است. ایشان در سال ۱۳۹۰ وارد دانشکده زمین شناسی دانشگاه کابل گردیده و به مدت یک سال در این رشته به تحصیل ادامه دادند.

در سال ۱۳۹۱ وارد دانشکده طب معالجوی دانشگاه خاتم النبیین (ص) گردیده و در سال ۱۳۹۶ هجری شمسی به درجه عالی و کدر از این دانشگاه فارغ التحصیل گردیده اند. 

سابقه کاری:

ایشان همراه با موسسات مختلف ملی و بین المللی کار نموده اند.

 • Logistic Officer: همراه با LCC (Loin Construction Company) در سال ۲۰۰۹
 • Admin/Finance Officer: همراه با موسسه FGA (Future Generation of Afghanistan) در سال ۲۰۱۱
 • HMIS Officer: همراه با موسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان (AADA)، در سال ۲۰۱۶
 • Project Senior Officer: همراه موسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان (AADA) در سال ۲۰۱۷
 • Project Coordinator: همراه با موسسه همکاری و انکشاف برای افغانستان (AADA) در سال ۲۰۱۸

همچنان ایشان بعد از فراغت در سال ۱۳۹۶ به عنوان استاد و مسئول آموزش های کلینیکی، همکاری اکادمیک خویش را با دانشکده طب معالجوی آغاز نموده و از آن زمان به بعد به سمت های زیر ایفای و ظیفه نمودند.

 • مسئول آموزش های کلینیکی
 • رئیس کمیته تضمین کیفیت
 • سرپرست معاونت دانشکده طب

و اخیراً به تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ به حیث رئیس دانشکده طب معالجوی معرفی شد و از آن بعد به عنوان رئیس این دانشکده ایفای و ظیفه می نمایند.

تریننگ های اخذ شده:

ایشان در جریان کار خویش تعداد زیادی از تریننگ های مدیریتی و رهبری را در سطح ملی و بین المللی اخذ نموده اند.

 • BLS (Basic Live Support)
 • GBV (Gender Based Violence)
 • PSS (Psycho-social Counseling)
 • Eye Care
 • HMIS
 • EPI
 • Project Management
 • میتود های نوین تدریس همراه موسسه بین المللی پاملرنه (CARE)

 

شرح وظایف ریاست دانشکده
 1. نمایندگی از دانشکده در برابر سایر نهاد؛
 2. طرح پیشنهادها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی و کاری دانشکده؛
 3. تطبیق معیارهای قانونی و فیصله های شورای عالی، شورای آموزش و شورای علمی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن؛
 4. برنامه ریزی، مدیریت و نظارت امور آموزشی، پژوهش و اجرایی دانشکده؛
 5. برگزاری و اداره جلسات شورای دانشکده و ارسال مصوبات آن به مراجع ذیربط جهت اجرا و طی مراحل قانونی؛
 6. نمایندگی از دانشکده در مجالس و شوراهای مختلف؛
 7. نظارت مستمر بر وضعیت آموزشی دانشجویان و رعایت قوانین آموزشی در کل فرایند آموزش (انتخاب واحد، حضور در کلاس ها، امتحانات، مونوگراف و امور فارغ التحصیلی)؛
 8. نظارت بر فعالیت های علمی و آموزشی دیپارتمنت ها؛
 9. تلاش جهت ارتقای مستمر آموزش و استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی در این زمینه؛
 10. تلاش جهت ایجاد فضای همکاری صمیمانه میان اعضای دانشکده و فراهم سازی زمینه رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی پوهنتون؛
 11. تدوین پلان پنج ساله دانشکده جهت بحث در شورای دانشکده؛
 12. ارائه گزارش ماهوار از فعالیت و برنامه های آموزشی اساتید کادر علمی؛
 13. طراحی، مدیریت و برگزاری سمینارهای علمی مصوب در شورای علمی مربوطه؛
 14. پیش برد و مدیریت امور پژوهشی دانشکده؛
 15. ابلاغ مصوبات و دستورات مقامات مافوق به دیپارتمنت ها؛

طب معالجوی یک دانش کاربردی است که هدف آن حفظ و ارتقاء صحت، تداوی امراض و بازتوانی آسیب دیدگان است. این منظور با شناخت امراض، تشخیص، تداوی و جلوگیری از بروز آنها به انجام می رسد.دانش طب بر روی طیف وسیعی از رشته‌ها بنا شده است. امروزه هدف دانش طب استفاده از فنآوریهای دانش محور و استدلال قیاسی برای رسیدن به راه حل مشکلات کلینیکی است.

در برنامه های آموزشی پوهنحی طب معالجوی، تلاش شده است که آخرین تحولات در حوزه طب معالجوی در پوهنتونهای خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفته و جدید ترین تغییرات در این حوزه با توجه به نیازمندیهای علمی و کاربردی آنها در کشور ما، در برنامه این رشته منظور و محلوظ گردد. محصلین در این دانشکده بعد از اتمام دوره تحصیل به درجه Medical Doctor (MD) فارغ التحصیل شده و سند معتبر با تائید پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی کشور دریافت خواهند نمود.

 

دانلود پلان استراتژیک دانشکده

چشم انداز (Vision) / لیدلوري

دانشکده طب معالجوی قصد دارد در ارتقای صحت جامعه با تربیت نیروهای انسانی کارآمد، خدمات صحی معیاری و پژوهش های کاربردی در منطقه پیشتاز باشد.

The Faculty of Medical Science intends to be the pioneer in promotion of a healthy community through training effective human forces, providing standard health services and practical researches.

د معالجوی طب پوهنځی موخه لری چی د ټولنی د ښی روزنی او روغتیا د پاره یوه ځانګړی، معیاری، مسلکی او په کارپوه ډله د صحی چوپړتیاوو په موخه چی د سیمی په کچه بی ساري اوسی مینځ ته راوړی

ماموریت (Mission) / ماموریت

تربیت نیروی های انسانی متهد و متخصص، بستر سازی جهت انجام پژوهش های کاربردی و اساسی، ارائه خدمات صحی متناسب با استندرهای جهانی به منظور کمک به سلامت افراد جامعه و نیازهای صحی کشور.

Training of committed and expert manpower, paving the ground for practical and fundamental academic researches, and provision of health services in accordance with global standards in order to contribute to the health of the community and the health needs of the country.

دي یوه با ثباته بنسټیز او پرمختللی انسانی پیاوړ روزنه، د علمی ګته اخیستونکی او بنسټیز څیړنو آسانتاوی د هیواد د صحی اړتیاوو او د ټولنی د خلکو د روغتیا د پاره صحی آسانتیاوو برابرول په نړیوال اسټندرد سره برابر

ارزش ها

۱)پایبندی به اصول اخلاق پزشکی؛

۲)صلاحیت و شایستگی؛

۳)وفاداری و نیکو کاری؛

۴)مسئولیتپذیری، پاسخگویی، همدلی و صداقت در کار؛

۵)بهبود مستمر کیفیت خدمات علمی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی.

 1. انتخاب رئیس دانشکده و آمرین دیپارتمنت ها مطابق اساسنامه دانشگاه؛
 2. تنظیم برنامه های آموزشی و توزیع دروس؛
 3. ارزیابی عملکرد سالیانه دانشکده و گزارش آن به مراجع بالاتر؛
 4. ارائه طرح و پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی به شورای پژوهشی پوهنتون؛
 5. تعیین یکی از اعضای کادر علمی به عنوان مسئول تضمین کیفیت در سطح دانشکده؛
 6. تهیه مسوده برنامه آموزشی سالیانه دانشکده جهت ارائه به شورای آموزش؛
 7. بررسی مشکلات و نواقص آموزشی و اداری دانشکده جهت ارائه به مرجع مربوطه؛
 8. تصویب پلان انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت دانشکده؛
 9. تصویب و نظارت بر تطبیق پلان عملیاتی؛
 10. بررسی، ارزیابی و بازنگری سرفصل ها و کریکولم درسی دانشکده؛
 11. ارائه نظر در مورد حل مشکلات آموزشی و اداری دانشکده؛
 12. اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد رشته ها و سطوح تحصیلی و ارائه آن به مراجع ذیربط؛
 13. معرفی یک تن از اساتید برای عضویت در بورد ماستری در صورت موجودیت برنامه؛
 14. تصویب و معرفی یکی از اعضا به عنوان عضو شورای پژوهشی پوهنتون یا شعبه؛
 15. ترتیب برنامه ارزیابی اساتید دانشکده در همکاری با آمریت ارتقای کیفیت؛
 16. تصمیم گیری در مورد برنامه های عملیاتی انفرادی اساتید، بهبود پلان تدریس و موارد مرتبط؛
 17. فراهم آوری امکانات لازم برای برنامه های آموزش عملی و ساحوی دانشجویان با همکاری مراجع مسئوول؛
 18. ارزیابی کارهای اکادمیک دیپارتمنت و صدور فیصله پیرامون بهبود وضع دیپارتمنت ها؛
 19. تصمیم گیری پیرامون تعدیل و تکمیل ساختار اکادمیک پوهنتون؛
 20. بحث در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد اعضای کادر علمی و براز نظر در زمینه؛
 21. فیصله پیرامون ایجاد روابط و مناسبات علمی با نهادهای علمی مماثل؛
 22. سایر وظایفی که طبق قانون به شورای علمی دانشکده سپرده می شود.
شمارهاسم و تخلص استاد در جه علمی ملاحظات 
1داکتر حمیدالله مهدی زادهMDاساتید کادری دانشکده طب معالجوی 
2استاد آصف لعلی ماستر مایکروبیولوژی 
3استاد خانم نجمه رفیعیماستر صحت عامه
4داکتر محمد آصف فیاضی MD
 داکتر محمد حسین عرفانیMD
 خانعلی محمدیMPH, phD
 خان محمد توسلیماستر بیوشیمی بالینی 
5استاد محمد اسماعیل احمدیاردانشجوی ماستری سمستر آخر بیوشیمی بالینی 
6داکتر جمعه خان جویاMDاساتید مدعو دانشکده طب معالجوی 
7داکتر راشد کاکر  متخصص جراحی اعصاب
8داکتر حبیب احمد عصمت متخصص رادیولوژی 
9دکتر حسین موسوی دکترای پرازیتولوژی 
10داکتر باقر عطایی متخصص یورولوژی  
11داکتر محفوظ صمیمترینی جراحی اعصاب 
12داکتر باقر سعیر ترینی جراحی اعصاب 
13داکتر سید مهدی مطهری ماستر طب هستوی 
14استاد میثم سجادی ماستر بیوشیمی بالینی 
15داکتر مهدی بهادری  MD
16داکتر عبدالمتین بهامتخصص جلدی و زهروی 
17داکتر ابراهیم نوری ترینرمتخصص جراحی عمومی 
18داکتر رحیم الله امیرزی متخصص داخله عمومی 
19داکتر قدسیه مشتاق متخصص نسائی ولادی 
20داکتر حضرت گل نظری متخصص یورولوژی 
21داکتر سید تمیم نوری متخصص ارتوپیدی 
22داکتر وحیدالله عزیزیمتخصص چشم 
23داکتر اسدالله نصرتی متخصص گوش،گلو و بینی 
24داکتر عجب خان حمیدی  MD
25داکتر سید نور آقا هاشمی متخصص گوش، گلو و بینی 

امان الله “دانشیار” مدیریت اداری دانشکده طب

مشخصات فردی:

امان الله ” دانشیار ” فرزند غلام عباس متولد سال 1375 ولایت غزنی ولسوالی مالستان ( قریه سبزدره زردک ) سکونت اصلی ولسوالی مالستان  سکونت فعلی غزنی قلعه امیر محمد خان

تحصیلات :

بنده در سال 1393 دوره ی مکتب را در لیسه استاد عبدالغفور سلطانی ولسوالی جاغوری به اتمام رسانیده، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور، در سال 1394 به پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل راه یافته، بعداز مدت 5 سال تحصیل در پوهنحی فارمسی پوهنتون کابل در سال 1398 به سویه داکتر فارمسی ( Pharm – D ) از پوهنحی فوق الذکر فارغ گردیده ام.

تجربه کاری :

1 . تدریس در انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی

2 . کار در بخش لابراتوار شفاخانه FMIC به مدت 6 ماه

3 . کار در لابراتوار مرکزی کنترول دوا  ومواد غذایی به مدت 2 ماه

4 . کار در بانک خون مرکزی به مدت 2 ماه

5 . به حیث فارمسیست در شفاخانه امام زمان کابل به مدت 4 ماه

6 . مدیریت اداری دانشکده طب معالجوی پوهنتون خاتم النبیین (ص)  شعبه غزنی از ماه اسد سال 1399 تا فی الحال

شماره های ارتباطی

0778587333

0795422352

ایمیل آدرس : amanullahdanishyar8@gmail.com


الف ) وظایف

1 .  پیگیری امور تحصیلی و هماهنگی لازم با کارشناس طب در خصوص ثبت نام سمستر، انتخاب واحد ، مراقبت از وضعیت تحصیلی و گزارش آن به دانشجوی مربوطه؛

2 . تنظیم برنامه های درسی در آغاز هر سمستر با همکاری ریاست دانشکده و ارائه آن به اساتید ، دانشجویان و مدیریت تدریسی جهت ثبت در سیستم.

3 – عقد قرار داد اساتید مدعو با هماهنگی ریاست دانشکده، معاونت علمی و معاونت اداری مالی.

4 . ترتیب و تنظیم واحد های درسی اساتید با هماهنگی ریاست دانشکده و ارسال آن به معاونت علمی – تدریسی ، معاونت اداری مالی و آمریت امور اساتید.

5 . پاسخ گویی به مراجعین دانشکده، اخذ و پیگیری درخواست ها و عرایض آنها.

6 . جمع آوری کورس پالیسی، برنامه هفتگی و پلان عملیاتی انفرادی اساتید جهت تصویب در جلسه شورای علمی دانشکده و توزیع کورس پالیسی ها به نمایند گان صنوف؛

7 . تنظیم گزارش ماهوار اساتید دانشکده و ارسال آن به معاونت علمی – تدریسی .

8 . جمع آوری اسناد تحصیلی اساتید دانشکده و آرشیف آن در دانشکده؛

9 – برنامه ریزی امتحانات میان سمستر و پایان سمستر با هماهنگی کمیته امتحانات؛

10 – همکاری در قسمت برگزاری امتحانات میان سمستر و پایان سمستر با کمیته امتحانات.

11 . اخذ پارچه های امتحانی از کمیته امتحانات و تسلیم آن به اساتید مربوطه.

12 . جمع آوری شقه های امتحانی از اساتید و ثبت آن در سیستم.

ب ) مسؤلیت ها

1 . حفظ محرمیت اسناد، نمرات، برنامه های اداره و پاسخ گو به مقامات مافوق؛

2 . رعایت نظم، انضباط و مقررات دانشگاه و حضور مستمر در دانشکده و انجام وظایف در موعد مقرر؛

3 . اطلاع رسانی به مافوق در مورد اخبار، رویداد های آموزشی و نظم و انضباط دانشجویان؛

4 . رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه در انجام وظایف؛

محمد اسماعیل” احمدیار ” مسول لابراتوار های و مسول کمیته تحقیق دانشکده طب

مشخصات فردی :

محمد اسماعیل” احمدیار ” فرزند محمد آجان متولد سال۱۳۷۴ سکونت اصلی ولایت کابل ولسوالی ده سبز قریه خواجه چاشت سکونت فعلی ولایت کابل، چهاراهی شهد هنگرا، سرک ۸۰ متره میدان هوایی

تحصیلات :

بنده در سال 1393 دوره ی مکتب را در لیسه عالی سیدالناصری شهرکابل به اتمام رسانیده، بعد از سپری نمودن دوره ای لیسه وارد یکی از پوهنتون های خصوصی بنام خاتم النبیین (ص) شعبه کابل، در سال 1394 رشته تکنالوژی طبی راه یافته، بعد از مدت ۴ سال تحصیل در پوهنحی تکنالوژی طبی در سال 139۷ به سویه لیسانس دربخش لابراتوار ( MLT ) از پوهنحی فوق الذکر فارغ گردیده ام. بعد در سال ۱۳۹۹ وارد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه در مقطع کارشناسی ارشد به (MSc) رشته بیوشیمی بالینی شدم و برای فعلا دانشجویی ترم چهارم این دانشگاه می باشم.

تجربه کاری :

۱. کار در انستیتوت ملی توبرکلوز به مدت یک سال و ۶ ماه

2 . کار در بخش لابراتوار سیتی به مدت یک سال

3 . کار در بخش لابراتوار شفاخانه افغان جاپان به مدت یک سال و ۶ ماه

4 . کار در بخش مدیریت مرکز تحقیقات علوم طبی پوهنتون غالب کابل به مدت یک سال

۵. عضو هیات علمی دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی و مسول لابراتوار های دانشکده طب و کمیته تحقیق دانشکده از ماه ثو سال ۱۴۰۱ تا فی الحال

شماره های ارتباطی

۰۷۸۶۷۶۶۴۴۹

۰۷۹۴۵۲۲۹۱۲

ایمیل آدرس : ahmadyar7725@gmail.com


الف ) وظایف

1 . بررسی منظم لابراتوارها به صورت هفته وار

2 . تهیه لیست وسائل مورد نیاز برای لابراتوارها

3 . بررسی وسائل موجود در لابراتوارها و حصول اطمینان از صحت و درست بودن وسائل

4 . گزارش به موقع از وسائل که خراب گردیده و یا مواد که برای لابراتوارها جهت مصارف روزانه لازم است به مسؤل مافوق

 1. نظارت از وضعیت نظافت در داخل لابراتوارها

6 . تهیه حاضری برای اساتید، جهت کارهای عملی در داخل لابراتوارها.

7 . تهیه گزارش ماهوار از جریان کارهای عملی در لابراتوارها به مسؤل مافوق

8 – تهیه کتاب ثبت جلسات در لابراتوار، حفظ ونگهداری آن

9 . برنامه ریزی دقیق شروع و ختم برنامه های عملی در لابراتوارهای دانشکده،

10 . بررسی چالش ها و مشکلات در بخش کارهای عملی در لابراتوارها

11 . روی کارفتن پلان های مشخص جهت معیاری سازی لابراتوار های دانشکده

12 . راه اندازی تحقیقات دانشجویی در سطح لابراتوارهای دانشکده.

ب ) مسؤلیت ها

1 . حفظ محرمیت اسناد، نمرات، برنامه های اداره و پاسخ گو به مقامات مافوق؛

2 . رعایت نظم، انضباط و مقررات دانشگاه و حضور مستمر در دانشکده و انجام وظایف در موعد مقرر؛

3 . اطلاع رسانی به مافوق در مورد اخبار، رویداد های آموزشی و نظم و انضباط دانشجویان؛

4 . رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه در انجام وظایف؛

اطلاعات مدیریت تدریسی علوم طبی

اسم:                  عارفه

تخلص:             نوری

ولایت:              غزنی

ولسوالی:            جغتو

سمت اداری:       مدیر تدریسی علوم طبی

راه ارتباطی:        0792366910

nooriarifa297@gmail.com

سوابق تحصیلی:

 • فارغ از لیسه عالی نسوان ترکان
 • لیسانس قابلگی از دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی
 • داشتن مدرک زبان از بهزاد و رحیمیان
 • داشتن مدرک کمپیوتر از رحیمیان و کاردان

تجربه کاری:

 • همکار معاونت علمی
 • مدیریت تدریسی علوم طبی

لایحه وظایف مدیریت تدریسی

 1. ثبت نام سمستر و انجام امور مربوط به انتخاب کردیت های درسی محصل؛
 2. برنامه ریزی و برگزاری امتحان وسط سمستر و ختم سمستر با نظر شورای علمی دانشکده مطابق تقویم مصوب شورای آموزش؛
 3. پیگیری و مراقبت از وضعیت تحصیلی و اعلام آن برای محصل؛
 4. ارسال و گزارش وضعیت تحصیلی محصلان به مدیریت عمومی امورمحصلان؛
 5. تنظیم و ترتیب برنامه هفتگی دروس با نظر رییس و شورای علمی دانشکده؛
 6. معرفی محصل به استاد مطابق تبصره 3 ماده 15 نظام نامه آموزش؛
 7. تکمیل فرم تاجیل مطابق ماده 37 نظامنامه آموزشی با تایید مدیریت عمومی امور محصلان و مقام های ذیربط؛
 8. انجام و پیگیری تمام امور مربوط به مونوگراف محصل؛
 9. انجام امورتبدیلی محصل که به دانشکده مربوط است؛
 10. تطبیق برنامه هفتگی دروس و هماهنگی لازم با استادان مربوطه؛
 11. انجام امور مربوط به به تغیر رشته محصل در داخل دانشگاه مطابق ماده 6 نظامنامه آموزش؛
 12. تطبیق نظام درسی مطابق مواد 7-13 نظامنامه آموزشی و کریکلم مصوب؛
 13. رسیدگی و پیگیری امور مربوط به حاضری محصلان در جلسات درسی و امتحان مطابق مواد 19 و 23 نظامنامه آموزشی؛
 14. انجام امور مربوط به حدف و اضافه دروس مطابق مواد 24 و 25 نظامنامه آموزشی؛
 15. پیگیری امور مربوط به محصل مشروط و شرایط مشروطیت محصل مطابق ماده 34 نظامنامه آموزشی؛
 16. آماده سازی گزارش فراغت محصل و ارسال آن به مدیریت عمومی امورمحصلان؛
 17. رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه در انجام وظایف؛
 18. پاسخگویی به مقامات بالاتر؛

شماره تماس: 0093730003331

ایمیل آدرس: something@gmail.com

محل قرار گیری تصاویر منتخب دانشکده