سه‌شنبه 26 سرطان 1403 برابر با Tuesday, 16 July , 2024

طب معالجوی دانشی است کاربردی که هدف آن حفظ و ارتقای صحت، تداوی امراض و بازتوانی آسیب دیدگان است. این منظور با شناخت امراض، تشخیص، تداوی و جلوگیری از بروز آن ها به انجام می رسد. دانش طب بر روی طیف وسیعی از رشته ها بنا شده است. امروز هدف دانش طب استفاده از فن آوری های دانش محور و استدلال قیاسی برای رسیدن به راه حل مشکلات کلینیکی است.

پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی مصمم است تا از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات علمی جایگاه معیاری را در عرصه تحصیلات عالی در سطح ملی کسب نماید.

طب معالجوی یک دانش کاربردی است که هدف آن حفظ و ارتقاء صحت، تداوی امراض و بازتوانی آسیب دیدگان است. این منظور با شناخت امراض، تشخیص، تداوی و جلوگیری از بروز آنها به انجام می رسد.دانش طب بر روی طیف وسیعی از رشته‌ها بنا شده است. امروزه هدف دانش طب استفاده از فنآوریهای دانش محور و استدلال قیاسی برای رسیدن به راه حل مشکلات کلینیکی است.

در برنامه های آموزشی پوهنحی طب معالجوی، تلاش شده است که آخرین تحولات در حوزه طب معالجوی در پوهنتونهای خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفته و جدید ترین تغییرات در این حوزه با توجه به نیازمندیهای علمی و کاربردی آنها در کشور ما، در برنامه این رشته منظور و محلوظ گردد. محصلین در این دانشکده بعد از اتمام دوره تحصیل به درجه Medical Doctor (MD) فارغ التحصیل شده و سند معتبر با تائید پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی کشور دریافت خواهند نمود.

دانلود پلان استراتژیک دانشکده


 1. پایبندی به اصول اخلاق پزشکی؛
 2. صلاحیت و شایستگی؛
 3. وفاداری و نیکو کاری؛
 4. مسئولیتپذیری، پاسخگویی، همدلی و صداقت در کار؛
 5. بهبود مستمر کیفیت خدمات علمی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی.
 1. انتخاب رئیس دانشکده و آمرین دیپارتمنت ها مطابق اساسنامه دانشگاه؛
 2. تنظیم برنامه های آموزشی و توزیع دروس؛
 3. ارزیابی عملکرد سالیانه دانشکده و گزارش آن به مراجع بالاتر؛
 4. ارائه طرح و پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی به شورای پژوهشی پوهنتون؛
 5. تعیین یکی از اعضای کادر علمی به عنوان مسئول تضمین کیفیت در سطح دانشکده؛
 6. تهیه مسوده برنامه آموزشی سالیانه دانشکده جهت ارائه به شورای آموزش؛
 7. بررسی مشکلات و نواقص آموزشی و اداری دانشکده جهت ارائه به مرجع مربوطه؛
 8. تصویب پلان انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت دانشکده؛
 9. تصویب و نظارت بر تطبیق پلان عملیاتی؛
 10. بررسی، ارزیابی و بازنگری سرفصل ها و کریکولم درسی دانشکده؛
 11. ارائه نظر در مورد حل مشکلات آموزشی و اداری دانشکده؛
 12. اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد رشته ها و سطوح تحصیلی و ارائه آن به مراجع ذیربط؛
 13. معرفی یک تن از اساتید برای عضویت در بورد ماستری در صورت موجودیت برنامه؛
 14. تصویب و معرفی یکی از اعضا به عنوان عضو شورای پژوهشی پوهنتون یا شعبه؛
 15. ترتیب برنامه ارزیابی اساتید دانشکده در همکاری با آمریت ارتقای کیفیت؛
 16. تصمیم گیری در مورد برنامه های عملیاتی انفرادی اساتید، بهبود پلان تدریس و موارد مرتبط؛
 17. فراهم آوری امکانات لازم برای برنامه های آموزش عملی و ساحوی دانشجویان با همکاری مراجع مسئوول؛
 18. ارزیابی کارهای اکادمیک دیپارتمنت و صدور فیصله پیرامون بهبود وضع دیپارتمنت ها؛
 19. تصمیم گیری پیرامون تعدیل و تکمیل ساختار اکادمیک پوهنتون؛
 20. بحث در مورد تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد اعضای کادر علمی و براز نظر در زمینه؛
 21. فیصله پیرامون ایجاد روابط و مناسبات علمی با نهادهای علمی مماثل؛
 22. سایر وظایفی که طبق قانون به شورای علمی دانشکده سپرده می شود.
شماره اسم و تخلص استاد در جه علمی ملاحظات
1 داکتر حمیدالله مهدی زاده MD اساتید کادری دانشکده طب معالجوی
2 غلام یحیی امیری MD
4 داکتر محمد آصف فیاضی MD
6 داکتر جمعه خان جویا MD اساتید مدعو دانشکده طب معالجوی
7 داکتر راشد کاکر  متخصص جراحی اعصاب
8 داکتر حبیب احمد عصمت متخصص رادیولوژی
9 دکتر حسین موسوی دکترای پرازیتولوژی
10 داکتر باقر عطایی متخصص یورولوژی
11 داکتر محفوظ صمیم ترینی جراحی اعصاب
12 داکتر باقر سعیر ترینی جراحی اعصاب
13 داکتر سید مهدی مطهری ماستر طب هستوی
14 استاد میثم سجادی ماستر بیوشیمی بالینی
15 داکتر مهدی بهادری MD
16 داکتر عبدالمتین بها متخصص جلدی و زهروی
17 داکتر ابراهیم نوری ترینرمتخصص جراحی عمومی
18 داکتر رحیم الله امیرزی متخصص داخله عمومی
19 داکتر زهرا حیدری متخصص نسائی ولادی
20 داکتر حضرت گل نظری متخصص یورولوژی
21 داکتر سید تمیم نوری متخصص ارتوپیدی
22 داکتر وحیدالله عزیزی متخصص چشم
23 داکتر اسدالله نصرتی متخصص گوش،گلو و بینی
24 داکتر عجب خان حمیدی  MD
25 داکتر سید نور آقا هاشمی متخصص گوش، گلو و بینی