جمعه 18 جوزا 1403 برابر با Friday, 7 June , 2024

در راستای اهداف بلند علمی پوهنتون خاتم النبیین، پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی به عنوان یکی از فعال ترین و خلاق ترین واحد آموزشی در منظومه علمی پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی در کنار سایر بخش های پوهنتون در سال ۱۳۹۱ ایجاد گردید و تا به امروز به صورت مستمر به فعالیت های آموزشی و پژوهشی خویش تداوم بخشیده است. این پوهنځی افتخار دارد که با رویکرد خلاقانه  در امر تدریس رشته حقوق وعلوم سیاسی با معیارهای پذیرفته شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان، برای شهروندان علم دوست کشور خدمت رسانی علمی نماید.

پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی مصمم است تا از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات علمی جایگاه معیاری را در عرصه تحصیلات عالی در سطح ملی کسب نماید.

تحقیق، تولید علم و دانش و ترویج آن  بر بنیان ارزشهای اعتقادی و متناسب با ضرورت ها و نیازهای اجتماعی، رسالت بزرگی است که محققان و اندیشمندان جامعه اسلامی افغانستان با آن روبرو می باشند. این رسالت زمانی جدی تر می گردد که سیمای کنونی کشور را در عرصه علم و دانش جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. جامعه ای که زمانی بستر رشد و تولید دانش بشری بوده امروزه با فقر وویرانی به تصویر کشیده می شود. ازنگاه تاریخی، هنوز دوقرن از ظهور اسلام سپری نشده بود که همزمان درکنار شهرهای مکه ومدینه، بغداد وشام که مراکز دینی وپایتخت های سیاسی اسلام بودند؛ شهر های بلخ، بخارا، سمرقند، کابل، هرات وغزنه به عنوان پایتخت های علمی وفرهنگی اسلام، قد برافراشتند وچهره های چون  بخاری، ابن سینا، مولانا، فارابی، البیرونی، ناصر خسرو، ودهها فیلسوف، فقیه،مورخ، طبیب، ریاضی دان، ادیب، مفسر، شاعر و… در عرصه ی علمی جهان اسلام درخشیدند. بدینسان، کشور ما درکنار سایر کشورهای اسلامی در آن روز گار، پرچمدار دانش وبنیانگذار فرهنگ وتمدن بود، آنهم دردوره ای که دنیایی غرب با همه سابقه دیرینه خود، هنوز در تاریکی قرون وسطی به سر می برد ودین وعلم را باهم در تعارض می پنداشت! امروزه عرصه تعلیم وتحصیل بدون شک یکی از مهمترین ومؤثرترین سکتورها برای انکشاف منابع بشری وترقی وپیشرفت اجتماعی واقتصادی کشور است، به همین جهت برنامه ریزی دقیق، رهبری ومدیریت قوی در مراکز علمی، می‌تواند کشور را از رکود علمی نجات بخشد وفرصتی را فراهم سازد که افغانستان عزیز یک بار دیگر بتواند به کاروان دانش، خرد  وخود باوری بپیوندد. خوشبختانه در این راستا، گامهای اساسی توسط فرهیختگان علمی برداشته شده ودانشگاه بلند آوازه علمی خاتم النبیین را می‌توان نماد تعهد خود باوری وتخصص، درراستای بازخوانی گذشته تمدنی این سرزمین به حساب آورد.این مرکز بلند آوازه علمی با هدایت فقیه نام آور جهان اسلام بنیانگذاری وبا همت شخصیت فرزانه کشور،محقق ونویسنده چیره دست ، جناب دکترعبد القیوم سجادی طراحی ووارد عرصه حیات علمی وآموزشی گردید.

آغاز فعالیت

در راستای اهداف بلند علمی دانشگاه خاتم النبیین، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی به عنوان یکی از فعال ترین و خلاق ترین واحد آموزشی در منظومه علمی دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی در کنار سایر بخش های دانشگاه در سال 1391 ایجاد گردید وتا به امروزبه صورت مستمر به فعالیت های آموزشی وپژوهشی خویش تداوم بخشیده است. این دانشکده افتخار دارد که با رویکرد خلاقانه  در امر تدریس رشته حقوق وعلوم سیاسی با معیار های پذیرفته شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان، برای شهر وندان علم دوست کشور خدمت رسانی علمی نماید.

باتوجه به چشم انداز وبیانیه ماموریت ، مهمترین اهداف ورسالت دانشکده عبارتند از:

 • آموزش و تربیت افراد متخصص، کارآمد و با توانایی علمی که قابلیت تحلیل مسائل حقوقی، سیاسی و اجتماعی افغانستان و جهان را داشته باشند؛
 • تامین نیروهای انسانی مورد نیاز در وزارت‌خانه‌ها، ثارنوالی، محاکم، موسسات و سازمان‌های عمومی کشور؛
 • پاسخگویی به نیاز های وکالت، قضاوت و مشاره حقوقی و سیاسی جامعه .

ترییت کدر متخصص ادارات مختلف در حوزه های حقوق و علوم سیاسی

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی متشکل از دو دیپارتمنت (دیپارتمنت حقوق و دیپارتمنت علوم سیاسی) می باشد. ومفتخر است دوازده تن از اساتید ورزیده با سابقه تدریس و پژوهشوبا مدرگ دکتری وماستری در این دانشکده خدمت رسانی علمی دارند.(پنج تن کدر علمی وهفت تن اساتید مدعووقراردادی)

اساتید کدر دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردیفنام و نام خانوادگیسطح تحصیلاترشتهایمیلخلص سوانح
 1دکترسید لیاقت علی موسوی

 

دانشجوی دکترا

 

علوم سیاسی

[email protected]

0792442217

 
 2

 

دکتر حسین حبیبی

 

دکترا

 

جزا وجرم شناسی

[email protected]

0729913333

ریاست پوهنتون شعبه غزنی ازسال 1391 تااکنون
 3

 

محمدرضا معرفت

 

ماستر

 

حقوق

[email protected]

۰۷۹۸۸۴۸۴۶۵

استاد کدر وآمریت دیپارتمنت حقوق وعلوم سیاسی
 4

 

دکترغلامرضا کریمی

 

دکترا

 

علوم سیاسی

 

[email protected]

0795612526

ریاست سابق دانشکده حقوق وعلوم سیاسی واستاد کدر
      

دانشکده حقوق و علوم سیاسی در راستای اهداف و رسالت علمی خویش در کنار آموزش و تربیت نیروهای فعال و کارآمد اجتماعی و به منظور تقویت بنیه های علمی محصلین، در کنار سیستم آموزشی به برنامه های فوق برنامه از قبیل: کلینیک حقوقی، محکمه های تمثیلی در موضوعات،جزایی، مدنی، تجاری، سمینارهای علمی با موضوعات حقوقی و سیاسی، مسابقات کتابخوانی، کار آموزی و… نیز می پردازد.

محصلین این دانشکده باگذراندن 140 کردیت درسی، درطی 8 سمستر، برمبنای سیتم کریدیت، سند فراغت را دریافت  می دارند. دانشکده حقوق و علوم سیاسی تا حال شش دوره فراغت داشته است که مجموعا بالای 500 دانش آموخته درحوزه حقوق و سیاست، تقدیم  جامعه علمی کشور نموده است که  ازاین میان، بالای 85% در صدآنان، پس از دریافت سند تحصیل، جذب بازار کارو مشغول فعالیت درشغلهای مورد دلخواه خود گردیده اند  ودرحال حاضرحدود 200 محصل درشته حقوق وعلوم سیاسی درحال فراگیری دانش ومهارت هستند. دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی با عنایت به دغدغه های خانواده‌ها خصوصا برای طبقه اناث، مناسب ترین محل ازلحاظ امنیت وسلامت روحی ومعیاری ترین مکان آموزشی ازلحاظ غنای علمی وارتقای فکری بحساب می آید که دانشجویان با فراغت خاطر وآرامش روحی ازخرمن علم ودانش بهره میگیرند.

کمیته تحقیقات دانشکده، با همکاری آمریت محترم پژوهش توانسته است مجله «حقوق وسیاست» را با محورهای حقوقی و سیاسی منتشر نماید. مقالات اساتید وفرهیختگان گرامی، متناسب با نیاز های جامعه، از این آدرس به نشر سپرده شده و از این قسمت قابل دانلود می باشد.

دانشجویان رشته حقوق وعلوم سیاسی پس از اتمام دوره مقطع لیسانس می توانند درمشاغل ذیل انجام وظیفه نمایند:

 • جذب واستخدام در دستگاه عدلی،قضایی وثارنوالی کشور؛
 • انجام امور وکالتی در دعاوی جزایی،مدنی، تجاری، فامیلی وحقوق بین الملل؛
 • مشاوره حقوقی در مراکز مختلف دولتی وغیر دولتی؛
 • ایفای وظیفه به عنوان کادر علمی درمراکز تحصیلات عالی؛
 • ایفای وظیفه به حیث دیپلمات در امور سیاسی در نقاط مختلف دنیا؛
 • ایفای وظیفه به شکل مسلکی در تمامی وزارت خانه ها خصوصا وزارت مهم امورخارجه؛
 • کارشناس وتحلیل گر درامور ومسایل سیاسی کشور وسایر جهان؛
 • مشاوره سیاسی در تمامی نهادها و وزارت خانه‌ها؛
 • اینها وموارد دیگر از جمله زمینه های است که دانشجویان این دانشکده میتوانند پس از اتمام دوره متناسب با رشته تحصیلی خود مشغول خدمت به جامعه ومردم خویش گردند؛

شرح وظائف ریاست دانشکده

 1. نمایندگی از دانشکده در برابر سائر نهادها
 2. طرح پیشنهادها و برنامه های مناسب برای بهبود وضع تدریسی و کاری دانشکده
 3. تطبیق معیارهای قانونی و فیصله شورای عالی، شورای آموزش و شورای علمی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن
 4. برنامه ریزی، مدیریت و نظارت امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشکده
 5. برگزاری و اداره جلسات شورای دانشکده و ارسال مصوبات آن به مراجع ذیربط جهت اجرا و طی مراحل قانونی
 6. نمایندگی از دانشکده در مجالس و شوراهای مختلف
 7. نظارت مستمر بر وضعیت آموزشی، دانشجویان و رعایت قوانین آموزشی در کل فرایند آموزش ( انتخاب واحد، حضور در کلاس ها، امتحانات،مونو گراف و فراغت
 8. نظارت بر فعالیت های علمی و آموزشی دیپارتمنت ها
 9. تلاش جهت ارتقای مستمر آموزش و استفاده از جدید ترین دستاوردهای علمی در این زمینه
 10. تلاش جهت ایجاد فضای همکاری صمیمانه میان اعضای دانشکده و فراهم سازی زمینه رضایت دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی دانشگاه
 11. تدوین پلان پنج ساله دانشکده جهت بحث در شورای دانشکده
 12. ارائه گزارش ماهوار از فعالیت و برنامه های آموزشی اساتید کدر علمی
 13. طراحی، مدیریت و برگزاری سمینارهای علمی مصوب در شورای علمی مربوطه
 14. پیش برد امور پژوهشی دانشکده
 15. ابلاغ مصوبات و دستورات مقامات مافوق به دیپارتمنت ها


محل قرار گیری تصاویر منتخب دانشکده