دوشنبه 6 قوس 1402 برابر با Monday, 27 November , 2023

آمریت دیپارتمنت:

سیدلیاقت علی موسوی
 • سال تولد: 1347
 • محل تولد: ولایت غزنی-ولسوالی جاغوری
مدارک تحصیلی:
 • دکترای علوم سیاسی موسسه عالی علوم انسانی
 • ماستری روابط بین الملل موسسه عالی علوم انسانی
 • ماستری فقه سیاسی موسسه عالی علوم انسانی
 • لیسانس علوم سیاسی موسسه عالی علوم انسانی
photo_۲۰۲۳-۰۶-۰۱_۰۸-۵۰-۰۴

ترویج، تحقیق و تولید علم و دانش بر بنیان ارزشهای اعتقادی و متناسب با ضرورت ها و نیازهای اجتماعی رسالت بزرگی است که محققان و اندیشمندان جامعه اسلامی افغانستان با آن روبرو می باشند. این رسالت زمانی جدی تر می گردد که سیمای کنونی کشور را در عرصه علم و دانش جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. جامعه ای که زمانی بستر رشد و تولید دانش بشری بوده امروزه با فقر وویرانی به تصویر کشیده می شود.ازنگاه تاریخی هنوز دوقرن از ظهور اسلام سپری نشده بود که همزمان درکنار شهرهای مکه ومدینه، بغداد وشام که مراکز دینی وپایتخت های سیاسی اسلام بودند؛ شهر های بلخ وبخارا سمرقند وکابل هرات وغزنه به عنوان پایتخت های علمی وفرهنگی اسلام ، قد برافراشتند وچهره های چون  بخاری ها، ابن سینا ها، مولانا، بلخی ها ،البیرونی ها ، ناصر خسرو ها ودهها فیلسوف، فقیه،مورخ، طبیب، ادیب ،شاعر و… رخ نمودند. بدینسان کشور ما درکنار سایر کشور ها اسلامی در آن روز گار، پرچمدار دانش وبنیانگذار فرهنگ وتمدن بود، آنهم دردوره ای که دنیایی غرب با همه سابقه دیرینه خود، هنوز در تاریکی قرون وسطی به سر می برد ودین وعلم را باهم در تعارض می پندانشت! امروزه عرصه تعلیم وتحصیل بدون شک یکی از مهمترین ومؤثر ترین سکتورها برای انکشاف منابع بشری وترقی وپیشرفت اجتماعی واقتصادی کشور است به همین جهت برنامه ریزی دقیق رهبری ومدیریت قوی در مراکز علمی میتواند کشور را از رکود علمی نجات بخشد وفرصتی را فراهم سازد که افغانستان عزیز یک بار دیگر بتواند به کاروان دانش، خرد  وخود باوری بپیوندد. خوشبختانه در این راستا، گامهای اساسی توسط فرهیختگان علمی برداشته شده ودانشگاه بلند آوازه علمی خاتم النبیین را میتوان نماد تعهد خود باوری وتخصص، درراستای بازخوانی گذشته تمدنی این سرزمین به حساب آورد.این مرکز بلند آوازه علمی با هدایت فقیه نام آور جهان اسلام حضرت آیت الله  محسنی بنیانگذاری وبا همت شخصیت فرزانه کشور،محقق ونویسنده چیره دست ، جناب دکترعبد القیوم سجادی طراحی ووارد عرصه حیات علمی وآموزشی گردید.

 

آغاز فعالیت

در راستای اهداف بلند علمی، دیپارتمنت علوم سیاسی به عنوان یکی از فعال ترین و خلاق ترین واحد آموزشی در منظومه علمی دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی در کنار سایر بخش های دانشگاه، در سال 1391 ایجاد گردید وتا به امروزبه صورت مستمر به فعالیت های آموزشی وپژوهشی خویش تداوم بخشیده است. این دیپارتمنت،افتخار دارد که با رویکرد خلاقانه ومشتاقانه در امر تدریس رشته علوم سیاسی با معیار های اسلامی و پذیرفته شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان، برای شهر وندان علم دوست کشورف خدمت رسانی علمی نماید.

دیپارتمنت علوم سیاسی  از اصول و ارزش‌های پیروی می‌کند که در تضاد باارزش‌های انسانی، اسلامی و ملی نباشد. این ارزش‌ها به‌عنوان اصول غیر قابل عدول این معاونت به شمار می روند که در زیر لیست شده اند:

 • اخلاق و کرامت انسانی؛
 • علم‌مداری؛
 • دانشجومحوری؛
 • حفظ کرامت نیروی انسانی و بخصوص کادر علمی دانشگاه؛
 • کیفیت‌گرایی و شایستگی اکادمیک؛
 • حفظ و توسعه‌ی سرمایه‌ی انسانی؛
 • تعامل فعال با محیط؛

دانشجویان رشته علوم سیاسی پس از اتمام دوره مقطع لیسانس می توانند درمشاغل ذیل انجام وظیفه نمایند:

 • ایفای وظیفه به حیث دیپلمات در امور سیاسی در نقاط مختلف دنیا؛
 • ایفای وظیفه به عنوان کادر علمی درمراکز تحصیلات عالی؛
 • ایفای وظیفه به شکل مسلکی در تمامی وزارت خانه ها خصوصا وزارت مهم امورخارجه؛
 • کارشناس وتحلیل گر درامور ومسایل سیاسی کشور وسایر جهان؛
 • مشاوره سیاسی در تمامی نهاد ها ووزارت خانه ها ؛
 • اینها وموارد دیگر از جمله زمینه های است که دانشجویان این دانشکده میتوانند پس از اتمام دوره متناسب با رشته تحصیلی خود مشغول خدمت به جامعه ومردم خویش گردند.

الف) مشخصات فردی:

 1. نام و تخلص: سیدلیاقت علی موسوی
 2. نام پدر: سیدجانعلی
 3. سال و محل تولد: 1347- ولایت غزنی-ولسوالی جاغوری
 4. سویه و رشته تحصیلی:
  • دکترای علوم سیاسی
  • ماستر روابط بین‌الملل
 1. ارتباط:
 

ب) سوابق تحصیلی

محل آموزش/ تحصیلرشته/حوزه تحصیلسویه تعلیمی/ تحصیلیشماره
موسسه عالی علوم انسانیعلوم سیاسیدکترا1
موسسه عالی علوم انسانیروابط بین المللماستر2
موسسه عالی علوم انسانیفقه سیاسیماستر3
موسسه عالی علوم انسانیعلوم سیاسیلیسانس4

ج) فعالیت‌های تحقیقاتی

محل تحقیق/ انتشارتاریخ تحقیقعنوان نوشته/تحقیقشماره
نشریه علمی پیام خاتم1400مقاله تحت عنوان جایگاه حزب در اندیشه سیاسی آیت الله محسنی1
مجله امت1399مقاله تحت عنوان مکانیزم نظارت برقدرت
سیاسی
2
مجله امت1398مقاله تحت عنوان مبانی فقهی انتخابات3
در دست انتشار مقاله تحت عنوان جایگاه حقوق بشر در آرمان
شهر علوی
4
هفته نامه اعتماد ملی1388مقاله علمی تحت عنوان مبانی دینی انتخابات(قسمت اول)5
هفته نامه اعتماد ملی1388مقاله علمی تحت عنوان مبانی دینی انتخابات (قسمت دوم)6

 

 1. تنظیم و ترتیب برنامه هفتگی دروس با نظر رییس و شورای علمی دانشکده؛
 2. تطبیق نظام درسی مطابق مواد ۷-۱۳ نظامنامه آموزشی و کریکلم مصوب؛
 3. ریاست جلسات دیپارتمنت؛
 4. نظارت بر تطبیق نصاب تحصیلی درس های نظری و عملی مربوط دیپارتمنت؛
 5. پیشکش طرح ها به منظور بهبود امور و وضع دیپارتمنت؛
 6. تلاش برای تکمیل نیازمندیهای دیپارتمنت؛
 7. تقدیم پیشنهاد برای تحسین و تقدیر آن دسته از اعضای علمی که از خود ابتکار، برازندگی و شایستگی در امر تدریس و تحقیق نشان می دهند؛
 8. تشکیل پرونده علمی اساتید و درج فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی استادان به طور سمستروار؛
 9. مدیریت مستمر امور علمی و  پژوهشی اساتید دیپارتمنت  و نگهداری آن ها؛
 10. جمع آوری کورس پالیسی ها، پلان های عملیاتی انفرادی،  بهبود تدریس، برنامه هفتگی و تصویب آن ها در جلسه شورای علمی دیپارتمنت؛
 11. نظارت بر تطبیق کورس پالیسی ها، پلان های عملیاتی انفرادی، بهبود تدریس، برنامه هفتگی  و نگهداری اسناد آن ها؛
 12. تدوین و اجرای برنامه های تقویت بنیه علمی دانشجویان مانند برگزاری مسابقات کتابخوانی، اردوی علمی، مسابقه مقاله و امثال آن و نگهداری اسناد آن؛
 13. شناسایی نیازهای آموزشی رشته و مدیریت تدوین منابع؛
 14. نظارت بر وضعیت صنف های درسی و تطبیق مفردات مضامین در طول سمستر توسط اساتید و گزارش تطبیق کریکولم ها به ریاست دانشکده؛
 15. مدیریت کلیه امور علمی و اداری مربوط به مونوگراف های دانشجویان؛
 16. همکاری در بررسی وضعیت تدریس اساتید و گزارش به شورای دانشکده،
 17. گزارش فعالیت های دیپارتمنت به ریاست دانشکده؛
 18. ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم برای بهبود امور آموزشی و اداری دیپارتمنت؛
 19. اجرائات لازم در مورد مصوبات شورای علمی دیپارتمنت و دانشکده؛
 20. پاسخگویی به مراجعین دیپارتمنت؛
 21. ثبت اسناد فارغان در کتاب فارغان دیپارتمنت ؛
 22. تدوین پلان عملیاتی سالانه و پلان رفع نواقص دیپارتمنت؛
 23. اجرای برنامه های ارتقای ظرفیت دانشجویی؛
 24. برگزاری جلسات سمستروار با محصلین؛
 25. تهیه و تدوین گزارش سالانه و ارائه ی آن به رئیس دانشکده؛
 26. تهیه و تدوین گزارش نظارت سالانه و ارائه ی آن به رئیس دانشکده؛
 27. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

دانلود پلان عملیاتی دیپارتمنت حقوق برای سال ۱۴۰۱

[sdm_download id=”5602″ fancy=”0″]

محل قرار گیری تصاویر منتخب دانشکده