اخبار
مدیر سایت

جلسه تودیع سید مهدی علوی

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق پنجشنبه ۳۱ سنبله ۱۴۰۱ش، جلسه صمیمانه تودیع و خدا حافظی سید مهدی علوی

اخبار
مدیر سایت

گرامیداشت اربعین حسینی

معاونت اداری مالی دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی در راستای تکریم شعائر و مناسبات دینی، برنامه تجلیل و بزرگداشت

تخفیف دانشجویی
سایر
مدیر سایت

راهنمای عمومی ثبت نام و پذیرش

برای شروع تحصیل در پوهنتون خاتم النببین(ص) شعبه غزنی در هرکدام از رشته های موجود در پوهنتون و یا انستیتوت علوم صحی