شنبه 19 جوزا 1403 برابر با Saturday, 8 June , 2024
1
افتتاح تورنمنت فوتسال دانشجویی «جام همدلی و اتحاد»
publish
04
وکشاپ آموزشی نحوه استفاده از سیستم دانشگاهی سیب و نحوه انتخاب واحد در سایت
publish
ورکشاپ آگاهی دهی پالیسی منابع بشری
ورکشاپ آگاهی دهی پالیسی منابع بشری
publish