جمعه 18 جوزا 1403 برابر با Friday, 7 June , 2024

آمریت تحقیقات

آمریت تحقیقات یکی از بست های  اساسي و مهم در امور علمی پوهنتون خاتم النبيين شعبه غني است که متصدی آن علاوه بر فعالیتهای امور علمی و پژوهشی اساتید، ریاست کمیته تحقیق در سطح پوهنتون را نیز به دوش دارد. 


نام و تخلص: محمدجواد صمیمی

سال و محل تولد: 1355، ولایت غزنی، ولسوالی ناهور

رشته تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

درجه تحصیلی: دکتری

موقف سازمانی: آمریت تحقیقات

Picture1
 • دکترا حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه المصطفی العالمیه، قم (1394-1400)
 • ماستر حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه المصطفی العالمیه، قم (1389-1393)
 • سطح چهار حوزه علمیه (فقه و اصول)، جامعه المصطفی، قم (1374-1386)
 • لیسانس حقوق و معارف اسلامی (1386-1389)
 • ماستری فقه و معارف اسلامی  (1379-1383)
 • لیسانس فقه و معارف اسلامی (1374-1378)

سوابق و تجربیات کاری:

 • رئیس کمیته فرعی تحقیق دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1402-1401؛
 • رئیس کمیته تحقیقات در سطح پوهنتون؛
 • رئیس انجمن حقوق جزا و جرم شناسی از سال 93 – 99 در موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه؛
 • سر دبیر پژوهشنامه حقوق در موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه؛
 • سر دبیر دو فصلنامه تخصصی معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی در موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه؛
 • سردبیر دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات حقوق و سیاست در پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی؛
 • سر دبیر مجله اندیشه خاتم؛
 • ریاست کمیته فرعی تحقیق دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال 1402-1401؛
 • داوری و راهنمایی پایان نامه های متعدد از سال 1400-1402؛

 • دریافت مقام دانشجوی برتر در حوزه آموزشی وپژوهشی گروه حقوق در سال تحصیلي 89-90 از سوی معاونت آموزشی جامعه المصطفی العالمیه؛
 • دریافت مجدد مقام دانشجوی برتر گروه حقوق در سال تحصیلی۹2-۹1 از سوی معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی علوم انسانی؛
 • کسب مقام اول در مقاله نویسی در همایش بین المللی تحول و نوآوری در فقه از سوی مدرسه عالی تخصصی فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه؛
 • كسب مقام محقق برتر در چندین مرحله از سوی معاونت علمی جامعه المصطفی العالمیه؛
 • کسب مقام برتر در مقاله نویسی در همایش ملی  (ایران و حقوق بین الملل، صلح و امنیت منطقه ای)؛
 • کسب مقام ممتازی آموزشی و پژوهشی در مقطع دکترای حقوق جزا و جرم شناسی در سال تحصیلی 93- 94 و در سال تحصیلی 95-96؛
 • كتاب چاپ شده تحت عنوان«اکراه در قتل از منظر فقه فریقین و قوانین کیفری افغانستان»
 • انتخاب کتاب فوق به عنوان کتاب برتر سال از سوی جامعه المصطفی، جشنواره شیخ طوسی (ره)
 • تعزیرات دراسلام
 • اصول وقواعد حاکم برمسؤلیت مدنی از منظرقرآن و روایات
 • بررسی انواع صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
 • مصلحت و حکمت و نقش آنها در نوآوری فقه
 • بررسی سقوط تعهدات از منظر فقه وحقوق
 • پیشینه قضاوت
 • اسلام و حقوق بین الملل
 • ویژگی های نظام حکومتی پیامبر اسلام(ص) 
 • مرگ از دیدگاه فقیهان و حقوق دانان
 • نقش معنویت در پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام
 • علنی بودن مجازات ها
 • موجبات ضمان پزشک ناشی از اعمال و رفتار آن

آمریت پژوهش پوهنتون دیدگاه و مأموریت خویش را براساس طرح و سیاست های کلان پوهنتون، در قالب پلان عملياتي تعریف نموده و جهت نایل شدن به رشد و ترقی پژوهش در ابعاد مختلف، سعی و تلاش می کند.

1. دیدگاه:

دست یابی به ارتقای ظرفیت پژوهشی اساتید محترم و تدوین متون درسی با در نظر داشت معیارهای وزارت تحصیلات عالی افغانستان.

2. مأموریت:

آمريت پژوهش، تقويت و رشد تحقیقات و پژوهش و تدوین متون درسی، در جهت خدمت به جامعه علمی کشور را از مأموریت های اصلی خود می داند.

 

شماره تماس: 0729018087

 

ایمیل آدرس: [email protected]