شنبه 12 حوت 1402 برابر با Saturday, 2 March , 2024

آمریت  امور محصلان در ساختار تشکیلاتی دانشگاه یکی از زیرمجموعه‌های معاونت امور محصلان می‌باشد. اداره امور محصلان ارائه بهترین خدمات آموزشی را مسؤلیت خود دانسته و طی فرایند آموزش، تمام خدمات آموزشی را به دانشجویان ارائه می‌دهد. هم‌زمان با ایجاد دانشگاه خاتم در شهر غزنی بخش امور محصلان طبق ساختار تشکیلاتی دانشگاه آغاز به فعالیت نموده است  و اولین کانکور خویش را در سال تحصیلی ۱۳۹۱ برگزار نمود. پس از ده  سال فعالیت اداره امور محصلان به یاری خداوند و حمایت‌های مسئولین مافوق توانسته در هر سال تحصیلی از طریق برگزاری امتحان کانکور دانشجویان را به دانشکده‌های موجود در این شعبه معرفی و از سال تحصیلی ۱۳۹۴ تاکنون هفت  دوره محصلین که بیش از هزار نفر می‌شود از رشته‌های حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و طب معالجوی به درجه لیسانس فارغ و تقدیم جامعه نموده است. این نهاد علمی توانسته از سال تحصیلی ۱۳۹۱ تاکنون در خدمت بیش از ۳۰۰۰ دانشجو در شهر غزنی باشد.

صفرعلی فصیحی

 • سال و محل تولد: غزنی، ولسوالی قره باغ، ۱۳۷۰
 • تحصیلات: لیسانس اقتصاد 
 • شماره تماس: 0798400880

مشخصات آمر:

صفرعلی فصیحی

سال و محل تولد: غزنی، ۱۳۷۰

تحصیلات: لیسانس اقتصاد پوهنتون خاتم النبیین (ص)


 • تجربه کاری (پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی 10 سال)

  • آمریت امور محصلان و نماینده رسمی پوهنتون در وزارت تحصیلات عالی  از سال 1400 تاکنون
  • تدریس در انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین (ص) غزنی 1399 تاکنون
  • مدیر تدریسی دانشکده  حقوق، اقتصاد وطب 1398 – 1399
  • مدیر مالی شفاخانه نور خاتم النبیین غزنی 1396-1397
  • مدیر محاسبه و بودجه 1394 – 1395
  • مدیر تدریسی 1392 -1394
 

چشم انداز:

این اداره درنظر دارد که با بهترین نظام مدیریتی درخدمت محصلان قرار بگیرد وبه یکی ازبهترین وفعال ترین آمریت امور محصلان درسطح دانشگاه های منطقه تبدیل شود.

رسالت:

آمریت امورمحصلان رسالت دارد که در راستای سیاست های دانشگاه باپیروی کردن از قواعد وضع شده ی وزارت تحصیلات عالی افغانستان درزمینه ی حل هرچه سریع تر مشکلات محصلان ، انجام امور اداری مدیریتی امورمحصلان ، ازطریق استفاده ی حداکثر منابع وحداقل زمان عمل کند.

شماره تماس: 0798400880

ایمیل آدرس: [email protected]