یکشنبه 6 قوس 1401 برابر با Sunday, 27 November , 2022

سایر

تخفیف دانشجویی
سایر

راهنمای عمومی ثبت نام و پذیرش

برای شروع تحصیل در پوهنتون خاتم النببین(ص) شعبه غزنی در هرکدام از رشته های موجود در پوهنتون و یا انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص) شما باید مراحل ثبت

سایر

آیت الله محسنی

مشخصات فردی نام و تخلص: آیت الله محمدآصف محسنی نام پدر: محمدمیرزا محسنی محل و زمان تولد: شهر قندهار، ۱۳۱۴ هجری شمسی رتبه علمی دارای

سایر

بیوگرافی علمی دکتر سجادی

الف) مشخصات فردی نام و تخلص: دکتر سید عبدالقیوم سجادی نام پدر : سید حکیم سال و محل تولد: ولسوالی قرباغ و لایت غزنی سال