شنبه 13 جوزا 1402 برابر با Saturday, 3 June , 2023

اعلان کاریابی

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان کاریابی: مدیریت تدریسی دانشکده طب

پوهنتون خاتم‌النبیین(ص)‌ شعبه غزنی به یک تن از افراد واجد شرایط برای بست مدیریت تدریسی دانشکده طب نیازمند است: حوزه‌ی کاری: معاونت علمی تدریسی کد

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان کاریابی: مدیر مالی

دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی جهت پیشبرد امور مالی و حسابداری خویش مدیر مالی و حسابداری استخدام می­کند. حوزه‌ی کاری: معاونت اداری-مالی شماره‌ی اعلان: KHU40120

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان کاریابی: حسابدار

دانشگاه خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی جهت پیشبرد امور مالی و حسابداری خویش حسابدار استخدام می­کند. حوزه‌ی کاری: معاونت اداری-مالی شماره‌ی اعلان: KHU40121 نوعیت استخدام: قراردادی

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان کاریابی: مدیریت فرهنگی

حوزه‌ی کاری: معاونت تدریسی انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص) غزنی شماره‌ی اعلان: INS40108 نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: ۲۶/۰۸/۱۴۰۱ ساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی انستیتوت

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان کاریابی: استخدام کدر علمی

این اعلان الی تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۹ تمدید شده است. پوهنتون خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی جهت تکمیل کدر عملی خویش به تعداد 24 نفر استاد در

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان کاریابی: مدیریت اداری

حوزه‌ی کاری: معاونت تدریسی انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص) غزنی شماره‌ی اعلان: INS40107 نوعیت استخدام: قراردادی تاریخ اعلان: ۲۳/۰۸/۱۴۰۱ ساعات کاری: تمام وقت و مطابق برنامه‌ی انستیتوت

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان کاریابی: مدیر مالی و حسابداری

دانشگاه خاتم النبیین (ص) غزنی جهت پیشبرد امور اداری خود نیرو استخدام می‌نماید. حوزه‌ی کاری: مرکز آموزش های کاربردی شماره‌ی اعلان: KHU40111 نوعیت استخدام: قراردادی

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان کاریابی: مدیریت حفظ و مراقبت

دانشگاه خاتم النبیین (ص) غزنی جهت پیشبرد امور اداری خود نیرو استخدام می­نماید.   حوزه‌ی کاری: معاونت اداری مالی کد بست: KHU40110 نوعیت استخدام: قراردادی

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی

اعلان مجدد: استاد در دیپارتمنت فارمسی (یک بست)

انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص) غزنی جهت پیشبرد امور تدریسی خود نیرو استخدام می­نماید.   حوزه‌ی کاری: معاونت تدریسی انستیتوت علوم صحی خاتم النبیین(ص) غزنی