چهارشنبه 27 سرطان 1403 برابر با Wednesday, 17 July , 2024

مدیریت دفتر از نظر ساختاری، بصورت مستقیم زیر مجموعه معاونت علمی تعریف می‌شود و مسئولیت ترتیب و تنظیم آرشیف اسناد معاونت علمی، ثبت و نظارت از مصوبات جلسات سطح معاونت و ارائه آن به معاونت و پیگیری امور مرتبط با اداره تضمین کیفیت را بر عهده دارد.

 

 نام و تخلص: عارف اخلاصی

سال و محل تولد:  ، ولایت بامیان، ولسوالی پنجاب

رشته تحصیلی: اقتصاد

درجه تحصیلی: لیسانس

موقف سازمانی: مدیریت دفتر معاونت علمی

اخلاصی
  • لیسانس اقتصاد گرایش اداره و مدیریت
  • مدیر امور اساتید موسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی ۱۴۰۱
  • مأمور اخذ فیس و همکار منابع بشری و مدیر محاسبه شفاخانه شفاخانه حوزوی غزنی ۱۳۹۸-۱۴۰۰