شنبه 12 حوت 1402 برابر با Saturday, 2 March , 2024

مدیریت دفتر از نظر ساختاری، بصورت مستقیم زیر مجموعه معاونت علمی تعریف می‌شود و مسئولیت ترتیب و تنظیم آرشیف اسناد معاونت علمی، ثبت و نظارت از مصوبات جلسات سطح معاونت و ارائه آن به معاونت و پیگیری امور مرتبط با اداره تضمین کیفیت را بر عهده دارد.

 

عارف اخلاصی

  • تحصیلات: لیسانس اقتصاد (اداره و مدیریت)
  • شماره تماس: 0799190379
  • ایمیل آدرس: [email protected]
مشخصات فردی:
  • نام و تخلص: عارف اخلاصی
  • نام پدر: قادر
  • محل تولد: ولایت بامیان، ولسوالی پنجاب
  • سال تولد: 1371
  • وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل رشته اقتصاد دیپارتمنت اداره و مدیریت

 

تجارب کاری:

  • مدیر امور اساتید موسسه تحصیلات عالی سلطان محمود غزنوی ۱۴۰۱
  • مأمور اخذ فیس و همکار منابع بشری و مدیر محاسبه شفاخانه شفاخانه حوزوی غزنی ۱۳۹۸-۱۴۰۰