سه‌شنبه 21 حمل 1403 برابر با Tuesday, 9 April , 2024

مدیریت امور اساتید در ساختار تشکیلاتی دانشگاه از زیرمجموعه‌های معاونت علمی – تدریسی می­باشد. این مدیریت ارتباط مستقیم با این معاونت داشته و در راستای اهداف دانشگاه  در امور  اساتید (مادی ومعنوی) فعالیت می کند و به کلیه مسائل مربوط به اساتید اعم از هیئت علمی و قراردادی پاسخگو بوده و پل ارتباطی ایشان با معاونت علمی تدریسی و در مواردی با معاونت اداری مالی، ریاست دانشگاه و دانشکده مربوطه نیز می باشد. هویداست که این مدیریت در مورد امور مالی اساتید (مادی ومعنوی)، اداری، آموزشی و پژوهشی اساتید و اعضای هیئت علمی  پوهنتون در ارتباط بوده و اغلب ماهیت اجرایی و نظارتی را بر عهده دارد. با توجه به اهمیت کاربردی، مدیریت امور اساتید پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی، همزمان با ایجاد دانشگاه در سال ۱۳۹۱، راه اندازی شده و در راستای اهداف دانشگاه وظایف معینه را به انجام می رساند.

عتیق الله حیدری

  • تحصیلات: لیسانس ادبیات انگلیسی
  • شماره تماس: 0774835335
  • ایمیل آدرس[email protected] 
  •  
Atiq_haidari
  • نام و تخلص: عتیق الله حیدری
  • نام پدر: محمداکبر
  • محل تولد: ولسوالی ناهور ولایت غزنی
  • وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل لیسانس رشته ادبیات انگلیسی  پوهنتون غزنی