جمعه 18 جوزا 1403 برابر با Friday, 7 June , 2024

ریاست ارتقاء کیفیت و پلان

ریاست ارتقاء کیفیت پوهنتون خاتم النبیین (ص) یک اداره موثر و مهم در سطح پوهنتون است. این اداره جهت ارتقای کیفیت سیستم اداری و آموزشی بر اساس معیارهای جهانی و وزارت تحصیلات ایجاد گردیده است و مهم­ترین ماموریت و رسالت این اداره تطبیق معیارهای یازده­گانه وزارت تحصیلات عالی است که از سوی این وزارت تدوین گردیده است. 

 

نام و تخلص: محمدهادی پویا

سال و محل تولد: 1367 ، ولایت غزنی، ولسوالی قره باغ

رشته تحصیلی: اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی

درجه تحصیلی: ماستر

موقف سازمانی: ریاست ارتقاء کیفیت و پلان

 • ماستری علوم اقتصادی؛ گرایش اقتصاد اسلامی، دانشگاه بین‌المللی اهل بیت
 • لیسانس، اقتصاد تجارتی، دانشگاه خاتم‌النبیین (ص)

سابقه‌ی کاری: ۱۰ سال [ پوهنتون خاتم النبیین (ص) ]

 • معاون امور محصلان
 • رئیس دفتر ریاست شعبه غزنی
 • مدیر بورد ماستری پوهنتون خاتم النبیین 
 • معاون اداری موسسه تحصیلات عالی خاتم النبیین (ص) جاغوری
 • رئیس دفتر ریاست پوهنتون 
 • آمر برنامه ریزی پوهنتون 
 • مدیر تدریسی دانشکده حقوق
 • بررسی تطبیقی استراتژی‌های توسعه اقتصادی در اسلام و اقتصاد متعارف
 • بررسی تطبیقی مفهوم عدالت اقتصادی در اسلام و اقتصاد متعارف؛ با تأکید بر آرا و نظریات فارابی و نظریه عدالت جان رالز
 • بررسی میزان التزام و اعتقاد مردم شهر کابل به رفتارهای اقتصادی توصیه‌شده در زمینه مصرف در اسلام
 • بررسی تأثیر نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در افغانستان با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR)
 • بررسی کارآیی سیاست پولی بانک مرکزی در اقتصاد افغانستان با استفاده از الگوی (ARDL)

ضرورت ارتقای مستمر کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در نهادهای علمی و اکادمیک کشور بیش از هر زمانه‌ی دیگر احساس می‌شود و نهادهای تحصیلات عالی بعنوان بازوی توانمند کشور جهت تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص رسالت دارد حداقل در مطابقت با معیارهای منطقه‌ای فعالیت‌های خویش را بصورت مستمر بهبود و ارتقا ببخشد. این مهم زمانی میسر است که در ساختار خویش اداره‌ای را به همین منظور تشکیل نماید.
ریاست ارتقای کیفیت و پلان پوهنتون خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی بعنوان اداره‌ی نظارت‌کننده بر فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و خدماتی پوهنتون و تطبیق‌کننده‌ی معیارهای یازده‌گانه وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان تشکیل شده و بعنوان یک اداره زیرمجموعه ریاست پوهنتون فعالیت می‌نماید. این ریاست با اولویت قراردادن تطبیق معیارهای یازده‌گانه مصمم است تا گام‌های عملی و جدی را در این راستا بردارد.

این لایحه بر مبنای لایحه وظایف کمیته تضمین کیفیت سطح نهاد تحصیلی ریاست ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان تهیه و تنظیم گردیده است.

کمیته ارتقای کیفیت سطح دانشگاه وظایف و مسؤولیت‌های ذیل را به عهده دارد:

الف) در مورد برنامه‌های تضمین کیفیت و اعتباردهی

 • تلاش در امر بهبود کیفیت در نهاد تحصیلی؛
 • نظارت از جریان ارزیابی خودی نهاد تحصیلی، دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌های فارغ‌ده؛
 • تهیه گزارش‌های ارزیابی خودی نهاد تحصیلی؛
 • بررسی گزارش ارزیابی خودی دانشکده‌ها و دیپارتمنت‌های فارغ‌ده؛
 • همکاری با تیم بازنگری در جریان بازنگری؛
 • آشنایی کامل با پلان استراتژیک ملی تحصیلات عالی، پلان استراتژیک دانشگاه و اسناد مهم در مورد اعتباردهی و تضمین کیفیت به شمول لایحه تضمین کیفیت و اعتباردهی و معیارهای ارزیابی خودی؛
 • ارائه مشوره به رئیس، معاون علمی نهاد تحصیلی در مورد ارتقای بهبود کیفیت دانشکده‌ها و خدمات عمومی مانند لابراتوارها، مراکز کمپیوتر، کتابخانه، عرضه خدمات به محصلان، تحقیق و و سایر عرصه‌های علمی دانشگاه؛
 • تهیه اسناد مناسب برای کمیته به اساس بازنگری از فعالیت‌های علمی و اداری نهاد تحصیلی و ارزیابی خودی هر دانشکده؛
 • حفظ محرمیت تصامین مجالس کمیته، بحث‌ها با دانشکده‌ها، اعضای کادر علمی، محصلان، کارمندان و سایر اعضای دانشگاه؛
 • برقراری ارتباطات کاری با ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی؛
 • تهیه گزارش نظارت سالانه، مرور دوره‌ای برنامه‌ها و تعقیب از تطبیق پلان عملیاتی مرتبط به آن؛

ب) در خصوص اتخاذ تدابیر برای ارتقای کیفیت

 1. اجرای سایر وظایف مربوط به ارتقا و بهبود کیفیت که توسط مقامات ذیصلاح؛
 2. تهیه یک پلان عملیاتی مبتنی بر نقاط ضعف،‌ تهدیدها و فرصت‌ها برای تمام معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی؛
 3. نظارت از تطبیق پلان عملیاتی در تمام سطوح نهاد تحصیلی؛
 4. نظارت از تطبیق پلان استراتژیک ملی وزارت و پلان استراتژیک نهاد تحصیلی و تهیه گزارش ربعوار در زمینه؛
 5. تدویر محافل برای تطبیق پلان‌ها و برنامه‌های تضمین کیفیت در سطح نهاد تحصیلی؛
 6. تطبیق سایر برنامه‌هایی که از طرف ریاست ارتقای کیفیت وزارت محول می‌گردد؛
 7. تهیه و تطبیق نوآوری‌ها و برنامه‌های جدید که منجر به ارتقای کیفیت می‌گردد؛
 8. نظارت از بودجه و کمک‌ها برای نهاد تحصیلی برای مصرف جهت تطبیق پلان عملیاتی، پلان استراتژیک و سایر پلان‌ها؛
 9. نظارت و بررسی از تطبیق خطی مشی یاددهی و یادگیری، پلان بهبود تدریس و پلان عملیاتی انفرادی در سطح نهاد تحصیلی؛

ج) در مورد نظارت و بررسی از تمام امور اکادمیک

 1. نظارت و بررسی تمام امور نشراتی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 2. نظارت و بررسی از تحقیقات علمی در سطح نهاد تحصیلی و تهیه گزارش رسمی در اخیر هر سمستر به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 3. نظارت و بررسی امور تدریس بخصوص تطبیق طرزالعمل ارزیابی از کیفیت تدریس و ارائه گزارش به ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات علی بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 4. نظارت و بررسی از امتحانات نهایی و تطبیق طرزالعمل واحد امتحانات با تهیه گزارش در ختم سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 5. نظارت و بررسی از تجهیزات، مواد مورد ضرورت، تجهیزات لابراتواری کارهای عملی و تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت، بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 6. نظارت و بررسی از میتودهای درسی دیپارتمنت‌ها در جریان سمستر و تهیه گزارش بعد از ختم سمستر به ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی؛
 7. نظارت و بررسی سمستروار از مواد درسی، لکچرنوت‌ها و سایر مواد برای اصلاح و استندردشدن، با تهیه گزارش رسمی به ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 8. نظارت و بررسی دقیق از تطبیق کریکولم و مفردات درسی دیپارتمنت‌ها در جریان سمستر و تهیه گزارش در ختم سمستر برای ریاست ارتقای کیفیت بعد از تایید شورای علمی دانشگاه؛
 9. نظارت و بررسی از شفافیت جریان تقرر و ترفیعات علمی در طول سال و تهیه گزارش به شورای علمی دانشگاه؛
 10. نظارت از نظم و دسپلین دانشگاه و ارائه گزارش به ریاست ارتقای کیفیت وزارت تحصیلات عالی؛
 11. نظارت از کاربرد تکنالوژی جدید در جریان تدریس و چگونگی تطبیق تقسیم‌اوقات سمستر؛
 12. نظارت و بررسی از فعالیت‌های اکادمیک دیپارتمنت‌ها و دانشکده‌ها؛
 13. نظارت و بررسی از تطبیق لوایح، مقرره‌ها، طرزالعمل‌ها و سایر اسناد تقنینی ساحه اکادمیک؛
 14. نظارت و بررسی از عرضه خدمات علمی، پژوهشی، نشراتی طبق مواد مقرره استقلالیت مالی دانشگاه‌ها.

 

شماره تماس: 0093728323215

ایمیل آدرس: [email protected]