دوشنبه 6 قوس 1402 برابر با Monday, 27 November , 2023

آمریت دیپارتمنت:

محمد رضا معرفت
 • سال تولد: 1373
 • محل تولد: ولایت غزنی-ولسوالی مالستان-قریه سبزدره.
مدارک تحصیلی:
 • لیسانس فقه و حقوق از دانشگاه خاتم النبیین (ص)
 • ماستری روابط بین الملل از دانشگاه خاتم النبیین (ص)
 •  سطوح عالی علوم دینی
محمد رضا معرفت

الف) مشخصات فردی:

 1. نام و تخلص: محمدرضا معرفت
 2. نام پدر: محمدعلی
 3. سال و محل تولد: 1373- ولایت غزنی-ولسوالی مالستان-قریه سبزدره.
 4. سویه و رشته تحصیلی:
  • سطوح عالی-علوم دینی
  • ماستر- حقوق بین‌الملل
 1. ارتباط:

ب) سوابق تحصیلی

محل آموزش/ تحصیلرشته/حوزه تحصیلسویه تعلیمی/ تحصیلیشماره
حوزات علوم دینی افغانستانعلوم دینی/ تحصیلات خصوصیدوره سطوح1
 لیسه عالی نور جاغوریتعلیمات عمومیفارع صنف122
دانشگاه خاتم النبیین(ص)فقه و حقوقلیسانس3
دانشگاه خاتم النبیین(ص)حقوق بین المللماستری4

ج) فعالیت‌های تحقیقاتی

محل تحقیق/ انتشارتاریخ تحقیقعنوان نوشته/تحقیقشماره
نشریه دانشجویی رویش/دانشگاه خاتم النبیین(ص)سال 1394مقاله تحت عنوان «آثار و پیآمدهای استرداد استقلال افغانستان»1
هفته نامه راه اعتمادسال1395مقاله تحت عنوان: «تغییر چهره جنگ در افغانستان»2
نشر نشدهسال 1395کارکردهای اصل توسعه پایدار در حقوق محیط زیست3
نشریه دانشجویی رویش/دانشگاه خاتم النبیین(ص)1395بایدها و نبایدهای دانشجو4
فصلنامه ……..1397مقاله تحت عنوان«زمینه‌های اجرایی شدن حقوق بشر در افغانستان»5
دانشگاه خاتم النبیین(ص)سال1396عنوان مونوگراف لیسانس: «نظارت بر عملکرد رییس جمهور در سیستم حقوقی افغانستان»6
دانشگاه خاتم النبیین(ص)سال 1399عنوان تزس ماستری: «اتحادیه بین‌الپارلمانی و دموکراسی پارلمانی در افغانستان»7
زیر چاپ1400کتاب تحت عنوان «نظارت اساسی در سیستم حقوقی افغانستان)8

د) عضویت نهادهای علمی/ تحقیقی

سِمتتاریخ عضویتنام نهادشماره
نویسنده1396عضو نویسندگان فصلنامه دانشجویی رویش۱
عضو هیأت مؤسس و نویسنده‎ی حقوقی1398عضویت در مرکز تحقیق و توسعه افغانستان(R&D)۲
عضو1399عضو کادر علمی موسسه تحصیلات عالی سراج۳
عضو1400عضوشورای عالی و اداری موسسه تحصیلات عالی سراج۴
آمردیپارتمنت1400  آمر دیپارتمنت حقوق۵
موسسه تحصیلات عالی سراجسال 1401معاون اداری-مالی۶
موسسه تحصیلات عالی عروج1398استاد قراردادی دانشگاه۷
مشاوره و راهنمایی مونوگراف دانشجویان و اشتراک و سخنرانی در سیمینارهای علمی دانشگاه‌های خصوصی۸

دیپارتمنت حقوق یکی‌از واحدهای اداری وآموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی است. توسعه و انکشاف هم‌زمان آموزش و تحقیق در علم حقوق از رسالت‌های اصلی این اداره است. برنامه‌ریزی و مدیریت امور آموزشی دانشجویان حقوق، تنظیم برنامه‌های درسی دانشجویان،‌ توزیع دروس به استادان بر اساس نتایج ارزیابی‌های انجام شده، کنترل و نظارت از تطبیق کریکلم درسی، نظارت بر تطبیق پلان‌های عملیاتی- انفرادی استادان،‌ پلانگذاری برای انجام فعالیت‌های انکشافی در حوزه آموزش و تحقیقات حقوقی،‌ ترویج فرهنگ قانونمداری هم‌زمان با آموزش دانش حقوقی و اجرایی برنامه‌های ارتقای ظرفیت محصلین در عرصه کارهای عملی حقوقی مانند؛ ورکشاپ‌های حقوقی، کارآموزی،‌ ستاژ قضایی و محاکم تمثیلی از مهم‌ترین وظایف این بخش دانسته می‌شود.

دانلود پلان عملیاتی دیپارتمنت حقوق برای سال ۱۴۰۱

[sdm_download id=”5602″ fancy=”0″]

محل قرار گیری تصاویر منتخب دانشکده