دوشنبه 17 ثور 1403 برابر با Monday, 6 May , 2024

آمریت دیپارتمنت:

محمد رضا معرفت
 • سال تولد: 1373
 • محل تولد: ولایت غزنی-ولسوالی مالستان-قریه سبزدره.
مدارک تحصیلی:
 • ماستر حقوق بین الملل پوهنتون خاتم النبیین (ص) 1400
 • سطوح عالی علوم دینی
محمد رضا معرفت
الف) مشخصات فردی:
 1. نام و تخلص: محمدرضا معرفت
 2. نام پدر: محمدعلی
 3. سال و محل تولد: 1373- ولایت غزنی-ولسوالی مالستان-قریه سبزدره.
 4. سویه و رشته تحصیلی:
  • ماستر حقوق بین الملل پوهنتون خاتم النبیین (ص) 1400
  • سطوح عالی علوم دینی

 

ب) تجربه کاری:
 • استاد و آمر دیپارتمنت حقوق دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) شعبه غزنی (برحال)؛
 • ایفای وظیفه به‌عنوان استاد قراردادی مؤسسة تحصیلات عالی عروج در سالهای  1398 و 1399 ه.ش.
 • ایفای وظیفه به عنوان آمر دیپارتمنت حقوق مؤسسه تحصیلات عالی سراج از تاریخ 09/02/1400 تا 12/12/1400؛
 • ایفای وظیفه به‌عنوان آمر تحقیقات مؤسسه تحصیلات‌عالی سراج از 12/12/1397 تا 08/02/1400ه.ش؛
 • ایفای وظیفه به‌عنوان مشاور حقوقی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) از 3/1/1394 تا 29/12/1396؛
 

فعالیت های تحقیقاتی:

 • تألیف کتاب تحت عنوان «نظارت اساسی» آماده چاپ؛
 • تألیف کتاب «حقوق بین الملل عمومی» – انتشارات صبح امید؛ سال نشر 1402؛
 • چاپ مقاله تحت عنوان: «حق آموزش زن در اندیشه فقهای اسلامی» منتشر شده در فصلنامه علی-پژوهشی دانشگاه خاتم‌النبیین(ص) ویژه فقه و حقوق- شماره یازدهم تابستان 1402؛
 • نگارش مقاله تحت عنوان: «حقوق بشر در بینش اسلام و غرب از منظر آیت‌الله محسنی» در در فصلنامه علمی تحقیقی اندیشه خاتم، سال دهم‌ شماره هشتم،‌ بهار و تابستان 1402؛
 • نگارش مقاله تحت عنوان «آثار و پیآمدهای استرداد استقلال افغانستان» در نشریه دانشجویی رویش، نشریه دانشگاه خاتم النبیین(ص) سال 1394ه.ش؛


سایر فعالیت ها:

 • عضویت در مرکز تحقیق و توسعه افغانستان(R&D)؛
 • سابقه عضویت در کدر علمی مؤسسه تحصیلات عالی سراج؛
 • فعالیت به‌عنوان آمر تحقیقات مؤسسه تحصیلات عالی سراج؛
 • فعالیت به‌عنوان آمر دیپارتمنت حقوق مؤسسه تحصیلات عالی سراج؛
 • فعالیت به‌عنوان معاون اداری-مالی مؤسسه تحصیلات عالی سراج؛
 • مشاوره و راهنمایی مونوگراف دانشجویان و اشتراک و سخنرانی در سیمینارهای علمی دانشگاه‌های خصوصی؛
 • اشتراک در برنامه های فرهنگی و تلویزیونی به عنوان آگاه مسایل حقوقی؛
 

دیپارتمنت حقوق یکی‌از واحدهای اداری وآموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی است. توسعه و انکشاف هم‌زمان آموزش و تحقیق در علم حقوق از رسالت‌های اصلی این اداره است. برنامه‌ریزی و مدیریت امور آموزشی دانشجویان حقوق، تنظیم برنامه‌های درسی دانشجویان،‌ توزیع دروس به استادان بر اساس نتایج ارزیابی‌های انجام شده، کنترل و نظارت از تطبیق کریکلم درسی، نظارت بر تطبیق پلان‌های عملیاتی- انفرادی استادان،‌ پلانگذاری برای انجام فعالیت‌های انکشافی در حوزه آموزش و تحقیقات حقوقی،‌ ترویج فرهنگ قانونمداری هم‌زمان با آموزش دانش حقوقی و اجرایی برنامه‌های ارتقای ظرفیت محصلین در عرصه کارهای عملی حقوقی مانند؛ ورکشاپ‌های حقوقی، کارآموزی،‌ ستاژ قضایی و محاکم تمثیلی از مهم‌ترین وظایف این بخش دانسته می‌شود.

دانلود پلان عملیاتی دیپارتمنت حقوق برای سال ۱۴۰۱