دوشنبه 17 ثور 1403 برابر با Monday, 6 May , 2024

در راستای اهداف بلند علمی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی به عنوان یکی از فعال ترین و خلاق ترین واحد آموزشی در منظومه علمی دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی در کنار سایر بخش های دانشگاه در سال ۱۳۹۱ ایجاد گردید و تا به امروز به صورت مستمر به فعالیت های آموزشی و پژوهشی خویش تداوم بخشیده است.

ریاست دانشکده:

دکتر محمدرحیم اصغری
 • تاریخ تولد: 1341
 • محل تولد:  افغانستان، جاغوری
 • شماره تماس: 0794911004
 • ایمیل: [email protected]
مدارک تحصیلی:
 • دکترا حقوق جزا و جرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه 1401
 • ماستر حقوق جزا و جرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه 1390
 • لیسانس حقوق از جامعه المصطفی العالمیه 1383

ریاست دانشکده:

دکتر محمدرحیم اصغری
 • تاریخ تولد: 1341
 • محل تولد:  افغانستان، جاغوری

مدارک تحصیلی:
 •  دکترا حقوق جزا و جرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه 1401
 • ماستر حقوق جزا و جرم شناسی، جامعه المصطفی العالمیه 1390
 • لیسانس حقوق از جامعه المصطفی العالمیه 1383


شماره تماس: 0794911004

ایمیل آدرس: [email protected]