شنبه 12 حوت 1402 برابر با Saturday, 2 March , 2024

در هر نهاد برنامه های علمی نیازمند به بستر مناسب اجرا می باشند. آمریت دیپارتمنت ها در حقیقت بستر اجرای برنامه های علمی و اموزشی است تلاش و تعهد بر این است که برنامه های علمی و آموزشی دانشکده به روش علمی به اجرا گذاشته شود.

 

 محمد یوسف رضایی

 • سال و محل تولد: غزنی، 1354
 • تحصیلات: ماستر مدیریت دولتی، 1393
 • شماره تماس: ۰۷۹۳۴۰۴۰۸۸
مشخصات آمر:

محمدیوسف رضایی

سال و محل تولد: غزنی، 1354

تحصیلات: 
 • دانشجوی دوره دکترای مدیریت دولتی ایران دانشگاه تهران _ پردیس فارابی سال ۱۴۰۱
 • ماستر مدیریت دولتی ایران دانشگاه جامعه المصطفی سال ۱۳۹۳
 

یازده سال [پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی]

 • آمریت دیپارتمنت دانشکده اقتصاد در سال ۱۴۰۲ 
 • مسئول کمیته امتحانات و کمیته نصاب دانشکده اقتصاد در سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۲
 • معاونت علمی پوهتون خاتم النبیین شعبه غزنی از سال ۱۳۹۸ – ۱۴۰۱
 • شرکت در برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۹
 • مدیریت امور اساتید از سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۷ 
 • عضویت کدر علمی دانشکده اقتصاد در سال ۱۳۹۱ 
 • مجری و چهره فعال در برنامه های فرهنگی و مدیریتی دانشگاه از سال ۱۳۹۱ – ۱۴۰۲
 • ریاست شورای نخبگان فرهنگی نسل خرد و دانایی از سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۲

چشم انداز: 

دیپارتمنت اقتصاد با در نظر داشت نیازهای محیط و تحولات علمی سعی می کند که با ارایه خدمات مورد نیاز اعتبار علمی خود را در بین دیپارتمنت ها و در سطح دانشکده ها بدست بیاورد.

 

ماموریت: 

دیپارتمنت دانشکده اقتصاد ماموریت دارد در افق ۱۴۰۴ تا پلان های علمی و اموزشی دانشکده را با روشهای علمی به اجرا بگذارد.

 

شماره تماس: 0793404088

ایمیل آدرس: [email protected]