شنبه 19 جوزا 1403 برابر با Friday, 7 June , 2024

آمریت دیپارتمنت اقتصاد

در هر نهاد برنامه های علمی نیازمند به بستر مناسب اجرا می باشند. آمریت دیپارتمنت ها در حقیقت بستر اجرای برنامه های علمی و اموزشی است تلاش و تعهد بر این است که برنامه های علمی و آموزشی دانشکده به روش علمی به اجرا گذاشته شود.

نام و تخلص: محمدیوسف رضایی

سال و محل تولد:   1354، ولایت غزنی، ولسوالی جغتو

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

درجه تحصیلی: ماستر

موقف سازمانی: آمر دیپارتمنت اقتصاد

photo_2023-04-30_12-08-19
 • دانشجوی دوره دکترای مدیریت دولتی ایران دانشگاه تهران _ پردیس فارابی سال ۱۴۰۱
 • ماستر مدیریت دولتی ایران دانشگاه جامعه المصطفی سال ۱۳۹۳

یازده سال [پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی]

 • آمریت دیپارتمنت دانشکده اقتصاد در سال ۱۴۰۲ 
 • مسئول کمیته امتحانات و کمیته نصاب دانشکده اقتصاد در سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۲
 • معاونت علمی پوهتون خاتم النبیین شعبه غزنی از سال ۱۳۹۸ – ۱۴۰۱
 • شرکت در برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۹
 • مدیریت امور اساتید از سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۷ 
 • عضویت کدر علمی دانشکده اقتصاد در سال ۱۳۹۱ 
 • مجری و چهره فعال در برنامه های فرهنگی و مدیریتی دانشگاه از سال ۱۳۹۱ – ۱۴۰۲
 • ریاست شورای نخبگان فرهنگی نسل خرد و دانایی از سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۲

یازده سال [پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی]

 • آمریت دیپارتمنت دانشکده اقتصاد در سال ۱۴۰۲ 
 • مسئول کمیته امتحانات و کمیته نصاب دانشکده اقتصاد در سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۲
 • معاونت علمی پوهتون خاتم النبیین شعبه غزنی از سال ۱۳۹۸ – ۱۴۰۱
 • شرکت در برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۹
 • مدیریت امور اساتید از سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۷ 
 • عضویت کدر علمی دانشکده اقتصاد در سال ۱۳۹۱ 
 • مجری و چهره فعال در برنامه های فرهنگی و مدیریتی دانشگاه از سال ۱۳۹۱ – ۱۴۰۲
 • ریاست شورای نخبگان فرهنگی نسل خرد و دانایی از سال ۱۳۹۶ – ۱۴۰۲

شماره تماس: 0793404088

ایمیل آدرس: [email protected]