شنبه 12 حوت 1402 برابر با Saturday, 2 March , 2024

 

علیداد احسانی

تحصیلات: لیسانس حقوق و علوم سیاسی

سال و محل تولد: غزنی، 1364

 مشخصات فردی:

  • نام و تخلص: علیداد احسانی
  • محل و زمان تولد:غزنی، 1364
 
 
 تحصیلات:
  • تحصیلات: لیسانس حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون خاتم النبین (ص)
  • سال و محل تولد: غزنی، 1364
 

شماره تماس: 0797647993

ایمیل آدرس: [email protected]