شنبه 19 جوزا 1403 برابر با Friday, 7 June , 2024

مدیریت عرایض و پذیرش 

 

نام و تخلص: علیداد احسانی

سال و محل تولد: 1364، ولایت غزنی

رشته تحصیلی: حقوق و علوم سیاسی

درجه تحصیلی: لیسانس

موقف سازمانی: مدیر عرایض و پذیرش

  •  لیسانس حقوق و علوم سیاسی، پوهنتون خاتم النبین (ص)

شماره تماس: 0797647993

ایمیل آدرس: [email protected]