شنبه 12 حوت 1402 برابر با Saturday, 2 March , 2024

از نظر فنی می توانیم بگوییم که طراحی  یعنی هنر ارتباط بصری از طریق عکس های متنی، نمادها و کارهای هنری که وظیفه انجام آن به عهده ی یک طراح گرفیک می باشد ؛ در واقع طراحی گرافیکی زمانی پدید آمد و از آن سخن گفته شد که این افراد توانایی های خود را با ما به اشتراک گذاشتند. باید بگوییم که طراحی گرافیک چیزی نیست که در سالهای اخیر بوجود آمده باشد بلکه در گذشته نیز وجود داشته است اما امروزه به اوج شکوفایی خود رسیده است. بست طراحی یکی بست های مهم و کلیدی جهت ارتباطات دانشگاه و ارائه پیام های دانشگاه بوده و  زیر مجموعه بخش فرهنگی دانشگاه است و پاسخگو به آمریت فرهنگی می باشد.

زکریا محمدی

  • سال و محل تولد: غزنی، 1374
  • تحصیلات: لیسانس حقوق و علوم سیاسی
  • شماره تماس: 0797100156

مشخصات مدیر:

زکریا محمدی

سال و محل تولد: غزنی، ولسوالی جغتو 1374

تحصیلات: لیسانس حقوق و علوم سیاسی پوهنتون خاتم النبیین (ص)

 
  • طراح گرافیک در پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی، 1401 تاکنون
  • آمریت فرهنگی و تربیتی دانشگاه خاتم النبیین، 1400 – 1401
  • مدیر تدریسی دانشکده های حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد 1399 – 1400

1.    صفحه آرایی و دیزاین بسته های معرفی دانشگاه

2.    دیزاین بنرها، اطلاعیه ها، تقدیرنامه ها، و سایر نیازمندی های عمده ی برنامه های دانشگاه

3.    ارسال به چاپ موارد دیزاین شده در صورت لزوم و پس از تائیدی مقام مافوق

4.    همکاری در عکاسی  و پوشش خبری جلسات و برنامه های دانشگاه به دستور مقام مافوق

5.    همکاری در تهیه نیازمندی های محتوای کانال های اطلاع رسانی و  به روز رسانی محتوایی آنها

6.    صفحه آرای فصلنامه ها، مجله های دانشجویی و کتاب های دانشگاه به دستور مقام مافوق

7.    همکاری در فیلم برداری و برنامه های دانشگاه و ایدیت و آماده سازی آن ها برای نشر در کانال ها

8.    آرشیف بایگانی عکس ها و فیلم های ثبت شده از برنامه های دانشگاه

9.    همکاری در پیشبرد کارهای اداری مدیریت نشرات و اطلاع رسانی

 

10.    اجرای سایر امور محول شده از جانب مقام مافوق مرتبط با بست سازمانی و حوزه ی کاری

شماره تماس: 0797100156

ایمیل آدرس: [email protected]