شکوه تعهد و تخصص در غزنه باستان (گزارش سیزدهم، نمایشگاه علمی ـ فرهنگی)

  در روز پنجشنبه مورخ 4/9/ 1400 پنجمین و ششمین دوره جشن فراغت دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین (ص) شعبه غزنی با حضور پرشکوه دانشجویان، مردم علم دوست شهر غزنه باستان، مقامات ا.ا.ا ، علماء و بزرگان مردمی برگزار گردید. همزمان با برگزاری جشن شکوهمند فارغ التحصیلی، نمایشگاه علمی- فرهنگی نیز در قسمت ورودی سالن ثقافت […]

به چاپ سپرده شدن دو کتاب با محور اندیشه های حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره)

در آستانه ی دومین سالگرد غروب خورشید (گزارش چهارم) پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی به مناسبت دومین سالگرد غروب خورشید فقاهت و مجاهدت، حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) دو کتاب با محور اندیشه های آن فقیه فقید را با موضوعات زیر در دست چاپ دارد: ۱. تحلیل دیدگاه آیت الله العظمی محسنی(ره) در مورد مبانی […]