شنبه 12 حوت 1402 برابر با Saturday, 2 March , 2024

کارمند محاسبه زیر نظر مستقیم مدیر مالی فعالیت می‌کند و پروسه  ثبت عواید، ثبت مصارف و خرید اموال را مدیریت و رهبری می نماید.

هادی جمال

  • سال و محل تولد: غزنی، ۱۳۷۹
  • تحصیلات: لیسانس اقتصاد

مشخصات آمر:

محمد عبداللهی

سال و محل تولد: غزنی، ۱۳۷۰

تحصیلات: لیسانس علوم سیاسی

 

سابقه‌ی کاری: ۳ سال [پوهنتون خاتم النبیین، موسسه تحصیلات عالی سراج و لیسه میانقل]

  • ایفای وظیفه به عنوان مدیر امور امتحانات در پوهنتون خاتم النبیین(ص) شعبه غزنی از سال ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۲ه.ش
  • ایفای وظیفه به عنوان مدیر اداری و منابع بشری در موسسه تحصیلات عالی سراج به مدت یک سال ۱۴۰۰ه.ش
  • ایفای وظیفه به صفت معلم در لیسه میانقل ولسوالی ناهور ولایت غزنی به مدت یک سال ۱۳۹۰ه.ش
 

شماره تماس: 0782490400

ایمیل آدرس: [email protected]