سه‌شنبه 26 سرطان 1403 برابر با Tuesday, 16 July , 2024

مدیر منابع بشری

 

نام و تخلص: حجت الله حیدری

سال و محل تولد:   1377، ولایت غزنی، ولسوالی ناهور

رشته تحصیلی: انجینیری ساختمانی

درجه تحصیلی: لیسانس

موقف سازمانی: مدیریت منابع بشری

 

  • لیسانس انجینیری ساختمانی
  • انجنیر نظارت کننده از تعمیرات رهایشی و مارکیت ها: شرکت صباح غزنه بمدت یک سال
  • مدیر کنترول: شرکت کیمیا رنگه دانه بمدت یک سال
  • ویراستار کتاب و مونوگراف: مطبعه برادران بهسودی بمدت سه ماه
  • استاد مضامین اجتماعی : لیسه نورغزنه نمبر (2) بمدت یک سال

شماره تماس: 0729121200

ایمیل آدرس: [email protected]