سه‌شنبه 21 حمل 1403 برابر با Tuesday, 9 April , 2024

مدیر منابع بشری

حجت الله حیدری

  • سال و محل تولد: غزنی، ولسوالی ناهور، 1377
  • تحصیلات: لیسانس انجینیری سیول
  • شماره تماس: 0729121200

مشخصات مدیر:

حجت الله حیدری

سال و محل تولد: غزنی، 1377

تحصیلات: لیسانس انجینیری ساختمانی پوهنتون جوزجان

 

تجربه کاری (3 سال)

  • انجنیر نظارت کننده از تعمیرات رهایشی و مارکیت ها: شرکت صباح غزنه بمدت یک سال
  • مدیر کنترول: شرکت کیمیا رنگه دانه بمدت یک سال
  • ویراستار کتاب و مونوگراف: مطبعه برادران بهسودی بمدت سه ماه
  • استاد مضامین اجتماعی : لیسه نورغزنه نمبر (2) بمدت یک سال
 

شماره تماس: 0729121200

ایمیل آدرس: [email protected]