شنبه 12 حوت 1402 برابر با Saturday, 2 March , 2024

این مدیریت زیر نظر مستقیم معاونت مالی فعالیت می‌کند و وظیفه ثبت عواید و مصارف را به عهده داشته ومدیریت محاسبه به‌عنوان زیر مجموعه‌ی این مدیریت فعالیت دارد.

محمدیوسف محبی

  • سال و محل تولد: غزنی، ۱۳۷۵
  • تحصیلات: لیسانس اینجینیری معدن

مشخصات مدیر:

  • نام و تخلص: محمد یوسف محبی
  • سال و محل تولد: غزنی، ۱۳۷۵
  • تحصیلات: لیسانس اینجینیری معدن


سابقه کاری: ۵ سال
سرمعلم لیسه عالی رشد ۱۳۹۸-۱۴۰۰[هلمند]
معاون شرکت استخراج معدن گهواره ۱۳۹۵-۱۳۹۸

 

شماره تماس: 0748203588

ایمیل آدرس: [email protected]